Hjem / Om oss / Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen består av to personer som velges for ett år av gangen. Kontrollkomiteen skal vurdere hvorvidt styret har oppfylt sine plikter etter vedtektene her, og etter de beslutninger som generalforsamlingen har truffet.

Kontrollkomiteen avgir rapport til generalforsamlingen. 

Kontrollkomiteen består av:
Frode Stien, Bergen
Lars Barg, Oslo