Flere søkere til Overflateteknikk


Vi ser en svak økning i antall søkere til Overflateteknikk, og det er svært gledelig. Foreløpige tall viser at det er 62 søkere i år mot 60 i fjor. Vi mistenker imidlertid at økningen er enda større enn dette, men at fylkessammenslåingene gjør at ikke alle tall har kommet med. Blant annet viser Udir sin oversikt at det er kun åtte søkere i hele Viken. 

Bodø mest populært, med Trøndelag hakk i hel

I år som i fjor ser vi at søkingen er størt i Nordland. Her har hele 20 elever søkt seg til  skolens mest populære linje, Overflateteknikk. 

Men Trøndelag ligger hakk i hel med hele 17 søkere, og kan skilte med den største økningen. Dette er nesten en dobling fra ni søkere i fjor.

Ellers viser oversikten syv søkere i Oslo og fire søkere i Agder, samt to søkere i Troms og Finnmark. 

Rogaland sliter

Oversikten viser tre søkere i Rogaland, som har jobbet intenst med å få flere søkere for at linjen skal overleve. Vi håper og krysser fingrene for at tilstrekkeling antall søkere sørger for at linjen her vil bestå. Bedriftene har et stort behov for faglærte, også her. 

Flere jenter søker seg til Bygg- og anleggsfag

For jenter er økningen på 771 opp fra 636 i 2019. Helt siden 2012 har det vært en økning av kvinner til Bygg- og anleggsteknikk, og siden 2012 er antall kvinnelige søkere doblet seg, fra 370 til 771 søkere, melder BNL.

  • Det er flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende på Vg1
  • 650 flere ungdommer søker yrkesfag på Vg1 sammenlignet med i fjor
  • Det er flere søkere til Bygg- og anleggsfag enn i fjor
  • I fjor var det 4188 søkere, og i år er det 4289