Nytt styre valgt på Kløfta 6. juni

Leder Baard Samuelsen, Buskerud
Nestleder Terje Kvittingen, Bergen
Lars Erik Strand, Oslo
Espen A. Johannessen, Østfold
Christian N. Madsen, Ekstern

Vara
Astrid Nesse, Rogaland
Inge Martin Utgård, Trondheim

 

Følgende sitter i valgkomitéen 2024:

Terje Myrseth, Trondheim
Kenneth Nilsen, Bergen
Anna F. Jensen, Vestfold