Ny læreplan fra 1. august – veileder klar


Ny læreplan har vært jobbet med i mange år, og endelig er den her, og skal tas i bruk. Mye er gjennkjennbart i den nye læreplanen, men innndelingen av kompetansemålene er helt nytt, og vil nok kreve litt tid å venne seg til. Vi anbefaler at de som tegner kontrakt fremover, benytter seg av den nye læreplanen i opplærinngen. IFAG, vårt digitale lærlingsystem, vil være klar for ny læreplan innen medio juni.

Faget består av tre kjerneelementer:
Innvendig og utvendig overflatebehandling:

Kjerneelementet handler om å fargesette og behandle overflater i samsvar med bestillinger, arbeidsbeskrivelser, kravspesifikasjoner, standarder og toleransekrav. Det handler også om å velge og påføre miljøvennlige produkter med hensyn til ytre påkjenninger.

Sjiktoppbygging og produktsammensetting:

I dette kjerneelementet skal vi lære å planlegge overflatesystem og sikre herdeprosesser. Videre handler det om å bygge opp et sjikt med kompatible produkter fra innerst til ytterst ut fra type overflate og ytre påvirkning.

Helse, miljø og sikkerhet:

Dette kjerneelementet handler om å identifisere og hindre situasjoner som er en fare for liv og helse, i behandling av overflater som sikrer inneklima og letter renhold og vedlikehold. Videre handler det om å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker jobbanalyse. Lærlingene skal bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk, og å følge gjeldende system og tiltaksplan for HMS. Kollegialt samarbeid om bærekraftige og miljøvennlige løsninger er også en del av dette kjerneelementet.

Last ned hele veilederen her:

Veileder Maler- og overflateteknikkfaget vg3 2022 .

Ønsker du også å lese hele læreplanen, fInner du den her, på Udir sine sider. 

Har du behov for kompetansemålene i et excel-ark, så ta gjerne kontakt med oss.