Nye satser i tariffen for malere og byggtapetserere

Lønnsoppgjøret 2019: Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har kommet til enighet om nye satser på Fellesoverenskomsten for byggfag.

Partene fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden kom til enighet 30. april. Bedriftene innenfor byggfag kan dermed gå i gang med de lokale forhandlingene. Vi minner om at man også i år forhandler lokalt på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Allmenngjøring av de nye minstelønnssatsene er foreløpig ikke foretatt. Ny informasjon om dette kommer så fort det er på plass.

Minstelønnsatser gjeldende fra 1. april 2019

  • Fagarbeider: 209,70 kr
  • Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev: 188,40 kr
  • Arbeidstaker med minst ett års bransjeerfaring: 196,50 kr
  • Unge arbeidstakere: 126,50 kr

Les hele protokollen med øvrige nye satser her.