Nye satser i tariffen for malere og byggtapetserere


Partene fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden kom til enighet 30. april. Bedriftene innenfor byggfag kan dermed gå i gang med de lokale forhandlingene. Vi minner om at man også i år forhandler lokalt på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet. Allmenngjøring av de nye minstelønnssatsene er foreløpig ikke foretatt. Ny informasjon om dette kommer så fort det er på plass.

Minstelønnsatser gjeldende fra 1. april 2019

  • Fagarbeider: 209,70 kr
  • Arbeidstaker uten fag- eller svennebrev: 188,40 kr
  • Arbeidstaker med minst ett års bransjeerfaring: 196,50 kr
  • Unge arbeidstakere: 126,50 kr

Les hele protokollen med øvrige nye satser her.