Nær dobling i antall elever som søker Overflateteknikk


24 søkere i Nordland

Hele 60 elever har søkt VG2 overflateteknikk for neste år, mot 36 elever året før. Dette er nesten en dobling i antallet, så det er all grunn til å juble, sier Kari Wilsgård i MLF, fornøyd.  24 av disse elevene finner vi, til vår overraskelse i Nordland, nærmere sagt Bodø.  På Bodø VGS har de i mange år utdannet ca halvparten industrimalere og halvparten malere. I fjor klarte de ikke å opprettholde VG2-tilbudet, men intens jobbing dette året har gitt god uttelling. Faglærer Reidar Dundaas har nå et luksusproblem som han aldri har opplevd tidligere. Mer enn halvparten av skolens VG1 elever har søkt seg til malerfag for neste år,  som gjør det til det mest populære tilbudet på skolen, men han har kun plass til 12.
Ja, vi skal prøve å få klemt inn 15, sier han, men skulle jo gjerne tatt alle. Dette gir oss dog et høyere nivå på de elevene vi tar inn, så vi håper bedriftene også kjenner sin besøkelsesrett her.   Tradisjonelt velger ca. halvparten av elevene en læreplass i malerfaget, mens halvparten reiser til Nordsjøen og blir industrimalere. Vi håper bedriftene i nærmiljøet klarer å tilby læreplass til alle som vil ha, legger han til.

Hvordan vi har fått til dette? Jo, et nært samarbeid med lauget og bedriftene har vært viktig. Jeg har vært på laugsmøte i Bodø, og vi samarbeider bra. Utplassering av elever i 1. klasse har bidratt til at elevene og bedriftene har blitt godt kjent. Også er det jo viktig at jeg er inne i 1. klassene og fremsnakker faget. Alle VG2 elevene mottar jo også gratis arbeidstøy fra MLF, og dette blir lagt merke til på skolen. Elevene synes. Det gir kanskje et ekstra dytt i riktig retning.

Nedgang i Buskerud

I Oslo og Buskerud er det tilsammen 8 søkere til Overflateteknikk, og vi er derfor spente på om vi får noe fagtilbud her til høsten. 

Stor økning i Østfold

I Østfold , hvor vi ikke har hatt søkere eller fagtilbud på mange år, har det også vært jobbet hardt de siste årene. Nå finner vi til vår store glede 6 søkere i Østfold, som bør være tilstrekkelig for å opprette et lenge etterlengtet skoletilbud på Greåker VGS. 

Nedgang til læreplasser

Vi har også en nedgang til læreplasser. Kun 24 elever har søkt seg til læreplass, mot 45 i fjor. Det er jevnt over nedgang i hele landet, men den største nedgangen ser vi i Trøndelag der vi har gått fra 9 til 3 søkere. Nå var vi nok ekstra heldige i fjor, forteller Wilsgård, som påpeker at vi kun hadde 20 søkere i 2016. Og vi har mange voksne som tar svennebrev i faget vårt, som kommer i tillegg til disse ungdommene. Men behovet for faglærte overflateteknikere er kjempestort over hele landet, så vi har fortsatt en jobb å gjøre, legger hun til. 

Økning til yrkesfag. Nedgang til Bygg- og anleggsfag

Ser vi på generelle tall for hele landet, er det gledelig å se at søkere til yrkesfag fortsetter å øke jevnt, til tross for at ungdomskullene blir mindre og mindre. De små kullene går også utover søkingen til Bygg- og anleggsfag.  Med 4.188 søkere til Vg1 på bygg- og anleggsteknikk per 15. mars 2019, er det 362 færre søkere enn i 2018 og 81 færre enn i 2017. Søkertallet ligger fortsatt over nivået i årene 2013 til og med 2016. Regner vi om tallene til prosent, så har BA-fagene en større andel av kaka nå enn tidligere, så vi drar i riktig retning. Men det er urovekkende at ungdomskullene blir mindre og mindre for hvert år. Vi må forberede oss på at det er slik det kommer til å bli fremover, sier Wilsgård,  litt bekymret.

I dag er allikevel en gledens dag. vi jubler over nesten dobling av antall søkere til Overflateteknikk for neste skoleår!

Mer om alle søkertallene finner du på Udir sine sider, her.