Mesterutdanning gir små- og mellomstore bedrifter verdifull lederkompetanse


Mesterutdanningen er en leder- og etablererutdanning særskilt innrettet mot å sikre seriøs drift, faglig høyt nivå og innovasjon i små- og mellomstore bedrifter. Utdanningen bygger på fag- eller svennebrev i et mesterfag og praksis som selvstendig yrkesutøver. Mesterutdanningen er modulbasert, og kan tilpasses de støtteordningene som nå bygges opp i regionene.

Tilbydere av mesterutdanning:
Blimester.com (byggfagene)
Folkeuniversitetet (alle mesterfag, kontakt regionkontorene