MLF melder seg ut av BNL


Tekst: Synnøve Prydtz/ Maleren
Det har helt siden Byggmesterne meldte seg ut av BNL i juli 2020 på gått en prosess omkring organisasjonstilhørighet i MLF. I oktober var signalene, både fra styre og representantskapet i MLF, at tiden er moden for endring.

LANDSMØTET: Generalforsamlingen til Malermestrenes Landsforbund foregikk på Radisson Blue Scandinavia Hotel i Oslo i går, den første dagen av Landsmøtet til MLF som foregår denne helgen. Foto: Kari Wilsgård

Det var derfor ikke et uventet vedtak som ble fattet under gårsdagens generalforsamling. Det var kommet inn fire forslag, det første var at MLF melder seg ut av BNL/NHO.

– Forslaget ble vedtatt med 57 stemmer for, og kun 2 imot. Videre ble det bestemt at vi vil danne en ny forening sammen med Byggmesterforbundet, sier Anna Furhoff Jensen.

Grundig gjennomgang

Hun understreker at saken ble grundig gjennomgått, og har vært godt forberedt i forkant. Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO var også invitert til å holde et innlegg om rapporten som de har utredet for MLF.

– Foreningen har over mange år slitt med et synkende medlemstall, og BDO har vært leid inn for å utrede hva man bør gjøre for å snu denne trenden, opplyser administrerende direktør i MLF, Stein Hesstvedt.

Fem hovedpunkter ble belyst, deriblant kriterier for og pris på medlemskap, samt organisasjonstilhørighet.

Et nytt og bærekraftig MLF

Vedtaket som ble fattet av generalforsamlingen, vil sparke i gang arbeidet med å forme et nytt og bærekraftig MLF, rustet for fremtiden, understreker styreleder Furhoff Jensen videre.

– Styreleder og styret i MLF gleder seg til veien videre. Samarbeidet med Byggmesterforbundet videreføres, dette er svært gledelig! Vi håper at murmestrene følger etter, slik at vi kan jobbe sammen og skape felles fremtid, sier hun.