MLFs lukkede facebook side


For å unngå dette er det besluttet å stenge den lukkede siden. Dette gjøres i løpet av uke 36.

Informasjon som MLF legger ut vil heretter bli lagt på vår åpne FB-side. Denne siden heter Malermestrenes Landsforbund MLF.

Vi håper at de av dere som ikke er knyttet opp mot denne siden går inn og liker siden.