MLF vurderer å tre ut av BNL


Tekst: Synnøve Prytz Berset, Maleren

Administrerende direktør Knut Strand Jacobsen og styreleder Per Ove Sivertsen i Byggmesterforbundet holdt et innlegg på dag én av Representantskapsmøtet i Sandefjord 28. til 29. oktober, hvor nesten alle laugslederne i Malermestrenes Landsforbund (MLF) var til stede. Etter innlegget fortsatte diskusjonen i Representantskapet om organisasjonstilhørighet. Helt siden byggmesterne meldte seg ut av BNL i juli 2020, har det pågått en prosess omkring organisasjonstilhørighet i styret til MLF. – Diskusjonen handlet om vår tilhørighet til BNL. Byggmesterne uttrykte at de ønsker at vi skal slå oss sammen med dem og danne en ny organisering, med navnet NHO Håndverk, sier styreleder i MLF, Anna Furhoff Jensen.

Ønsker å tre ut av BNL
Representantskapsmøtet i Sandefjord i høst var første fysiske møtet siden koronaepidemien slo ut og byggmesterne meldte seg ut av BNL. Resultatet av diskusjonen var at et enstemmig representasjonsskap og styre ønsket at MLF trer ut av BNL. – Laugslederne fra hele landet stilte seg positive til det å skulle slutte seg til byggmesterne. Vi føler at tiden er moden for å organisere oss på en ny måte, sier Jensen. Representantskapet har nå gitt styret mandat til å gå videre i denne prosessen. Styret vil gjennomføre en grundig utredning som forberedelse til generalforsamlingen i mai, og vil holde avklarende møter med Byggmesterforbundet, BNL, NHO og Murermestrene for å utarbeide veien videre.

Må drøftes i laugene
Styret ønsker at medlemsbedriftene nå tar stilling til hvilken organisasjonstilhørighet de ønsker at MLF skal ha, og oppfordrer til diskusjon ute i laugene. Det er generalforsamlingen som til syvende og sist bestemmer hvor vi skal høre til, så dette vil det stemmes over på neste landsmøte i Oslo 20. mai neste år. Styret håper at alle medlemmer setter seg godt inn saken i tiden fremover. – Nå må laugslederne gå ut i laugene og drøfte videre der, og så blir det en sak på neste generalforsamling, sier Jensen, og legger til at styret og administrasjon om ønskelig gjerne deltar i diskusjonene. Inviter oss gjerne, legger hun til.