MLF fornyer seg!


Nytt navn

I takt med utviklingen i samfunnet, var medlemmene i MLF svært samstemte i at  tiden er moden for  å forenkle navnet på foreningen. Under årets landsmøte, som ble avholdt i Kristiansand i forrige uke, ble det bestemt at foreningen nå skal hete Malermestrenes Landsforbund. ( Tidligere navn var maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund). Det er mange år siden man kunne ta svennebrev i byggtapetserfaget i Norge, og folk flest vet ikke lenger hva en byggtapetserer er. At både gulvlegging og tapet er en stor del av malerfaget i Norge, er det nok ikke alle som kjenner til.  Bakgrunnen for navnebyttet var et ønske om forenkling.

Det blir også rimeligere for mindre bedrifter å være medlem i MLF, etter at Generalforsamlingen endret servicesatsene for bedrifter med omsetning under 1,3 mill Kr.

Nye inntakskrav

Et seriøst arbeidsliv med like konkurransevilkår ligger til grunn for alt vi jobber med i MLF, og derfor stilles det også strenge krav for å kunne bli medlem i foreningen.  Krav om Mesterbrev i bedrift er et av kriteriene for å bli tatt opp som medlem, og frem til nå har dette kun vært forbeholdt norske mestere. Under årets landsmøte ble det imidlertid vedtatt at også svenske mestere kan bli tatt opp som medlemmer heretter. Den svenske mesterutdanningen har mye til felles med den norske, og krav til kvalifikasjoner i bedriften anses derfor som dekket.  Velkommen til søta bror!

Styret i MLF 2019 – 2020 :

Vi kan også ønske velkommen til Terje Kvittingen fra Bergen som ble valgt inn som ny varamedlem i styret vårt. Resten av styret ble sittende.

Leder: Tore Knudsen Hordaland, 2020
Nestleder: Sjur B. Hansen Oslo, valgt til 2021
Medlem: Ingar Strand Sør-Trøndelag, 2020
Medlem: Pål-Andre Eriksen Østfold, 2020
Medlem: Anna Furhoff Jensen Vestfold, valgt til 2021
Varamedlem: Stine Remmen, Arktisk, 2020
Varamedlem: Terje Kvittingen, Hordaland, valgt til 2021

Velkommen til Oslo i 2020

At Malermestrenes Landsforbund er en organisasjon med tradisjoner og røtter langt tilbake, er det ingen tvil om! Neste år kan vi ønske velkommen til landsmøte i Oslo 5. til 7. juni, der vi også skal feire Oslo Malermesterlaug som fyller hele 175 år. Det blir en stor begivenhet, som vi ser frem til.