Medlemspraten: Malermester Braute

Kåre Johnny Braute er spent på hvordan bransjen vil utvikle seg i fremtiden, og hvilken plass faghandel og mesterkompetansen vil få. I tillegg mener han det er på høy tid å ta tak i den uorganiserte delen av bransjen og skolere dem, slik at de kan bli organiserte.

Malermester Braute, familiebedriften fra Ålesund

 – Hvem vi er? Ja, det var det da. Kåre Johnny Braute må tenke seg litt om. Hvor skal jeg starte, spør han, før han gyver løs. – Vi er en familiebedrift som ble startet av min far, tidlig på 70-tallet. Han startet med malerarbeid, fikk med seg sin far etter hvert, og så har det utviklet seg videre. I dag er vi tre eiere, min far Jostein, broren min og jeg. Vi har en liten butikk, og et lite eiendomsselskap. Vi har 12 ansatte og driver med større og mindre arbeid, både privat og offentlig. Vi driver også med bad, flis og parkett i tillegg til tradisjonelle maleroppgaver. Vi jobber stort sett lokalt på Møre, altså Ålesund og rundt.

Kåre Johnny er også engasjert i lauget.  – Nå går jeg inn i tredje året som oldermann i Møre og Romsdal Malermesterlaug, forteller han. Tidene endrer seg, og vi må følge med på utviklingen. Jeg er en engasjert mann, og synes det er viktig og spennende å være med på og påvirke utviklingen.

Spent på hvordan bransjen ser ut om ti år

Hva opptar deg akkurat nå, spør jeg Kåre Johnny om.  – Akkurat nå er det litt mye armer og bein, får jeg til svar.

 – Dette engasjementet mitt, medfører at jeg sier ja til litt for mye, som innebærer mange utvalg og verv, der alle forventer at jeg skal være på overalt. Jeg driver og øver meg på å si nei, som var nyttårsforsettet mitt for 2021, men foreløpig går det dårlig. I går sa jeg ja til enda et nytt verv. Da og da får jeg gjort mindre av det jeg skal gjøre og bruke tiden min til her på jobb. Så akkurat nå er det litt hektisk her.

– Men hvis jeg skal heve blikket litt, så har jeg mer lyst til å snakke om fremtiden, fortsetter han. Jeg er spent på hvor vi er om ti år, undres Kåre Johnny. Maleren vil nok fremdeles være her, men hvordan vil bransjen være organisert? Jeg brenner for malerfaget, og en bransje med faghandel og håndverksfag. Vi har et lite showrom her hos oss hvor vi skaffer kundene alt de trenger. Vi er ikke dyrest, men heller ikke billigst. Men vi har merket en endring i folks handlemønster, og jeg er spent på hvor dette vil bringe oss videre. Hva skjer med faghandelen, og hva vil skje med kompetansen i bransjen vår? Hvis vi får for store aktører i bransjen som kun er opptatt av profitt, så tror jeg det vil påvirke den lille butikken på hjørnet rundt om, og jeg tror det vil påvirke kompetansenivået i bransjen.

Kåre Johnny er også opptatt av kompetansen hos bestillerne. For å ta et eksempel, fortsetter han. Ett år med korona har vært merkbart også her hos oss. Braute måtte permittere ganske mange i mars, ettersom de har en del store avtaler med kommunen. I oktober ble det satt av en del midler til Korona-førstehjelp i kommunen som måtte brukes innen årets slutt. Kommunen besluttet at dette skulle brukes til utvendig behandling på flere verneverdige bygg. De fleste i bransjen vil nok si seg enig i at det var litt underlig prioritering. Disse oppdragene turte vi ikke å ta på oss, og jeg er spent på hvor lenge det holder.

Nyttig advokattjeneste gjennom MLF

Advokattjenesten deres har vi benyttet flere ganger, både innen arbeidsrett, og vi har fått hjelp til å utforme kontrakter. Bare denne tjenesten alene har nok spart inn hele kontingenten enkelte år. Kåre Johnny innrømmer allikevel at de sikkert kunne brukt medlemskapet enda mer, og benyttet godene bedre.

– I tillegg til det som skjer sentralt, har jeg også engasjert meg litt for å skape litt liv lokalt. Det siste året har naturlig nok aktiviteten vært ganske lav, men det skal vi få fart på igjen etter hvert.   

Vi må løfte den uorganiserte delen av bransjen og få dem med oss

Bransjen vår er jo preget av mye svart arbeid. Jeg synes vi må tørre å snakke mer om det. Jeg skulle ønske at vi kunne jobbet mer med den uorganiserte delen av bransjen. Det burde gjøres en innsats for å skolere de som ønsker og trenger det, slik at vi på sikt får organisert en større del av de som i dag er uorganiserte. Vi må prøve å løfte dem og få dem med oss, fremfor å skyve dem fra oss.

Og til slutt 5 kjappe:

  • Har dere lærling? Vi har ansatt en lærling
  • Er dere tariffbundet? Nei
  • Soloppgang eller solnedgang? Kaldt og stjernehimmel, hvis jeg kan svare det
  • Maling eller gulv? Sier som Ole Brum; Ja, takk, begge deler
  • Sprøyte eller pensel?  Jeg er nok best på pensel. Skulle gjerne vært bedre på sprøyte, men sprøytejobbene blir for spredte til at jeg får skikkelig teken på det

Besøk Malermester Braute

Medlemspraten

I MLFs  serie “Medlemspraten” tar vi en prat med medlemsbedrifter for å høre hva som opptar dem. Ønsker du og din bedrift å bli intervjuet? Ta kontakt med Kari Wilsgård

Finn tidligere medlemsprater her