Råd til BNLs bedrifter: Gjør realistiske vurderinger av hva din bedrift tåler og pass på likviditeten


Reduserte inntekter og kraftig økning av kostnader blant annet pga svakere krone, økte råvarepriser og økte transportkostnader, er realiteten for mange bedrifter nå.

BNL anbefaler å lage så gode som mulige likviditetsprognoser.

  • Hva skjer hvis 30 prosent av inntektene forsvinner, 50 prosent  eller i verste fall 100 prosent?
  • Hvor lenge har dere kapital til å betale alle utgifter ved de forskjellige alternativene?
  • Hvilke tiltak kan du sette inn for å styrke likviditeten og holde ut best mulig?

– Det er viktig å gjøre en jobb på dette snarest og lage realistiske scenarier. Det er også svært viktig at ledelsen og  ikke minst styrene rundt omkring forstår og følger de forskjellige scenariene, sier Sandnes videre.

BNL jobber knallhardt med få til nødvendige tiltak i forhold til myndighetene, og har også sammen med en samlet næring levert inn bransjerettede tiltak til politiske myndigheter i helgen. Det er imidlertid helt nødvendig har bedriftene forberedere seg på at denne krisen kan vare. Derfor bør bedriftene analysere situasjonen for egen bedrift, sier Sandnes.

Her er våre videre anbefalinger:

  • Lag realistisk scenarier for inntekter og utgifter. Hvorledes vil likviditeten utvikle seg?
  • Informer og involver styret og de tillitsvalgte
  • Varsle kunder og avtalepartnere om mulige forsinkelser og kostnadsøkninger. Start en dialog på hvorledes dette kan løses
  • Unngå store utbytter og lederbonuser
  • Ta kontakt med banken og start en diskusjon om mulige tiltak