Læreplassrekord i 2018: Bygg- og anleggsteknikk på topp


I dag ble tallene for søkere som hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. De viser at det er den høyeste andelen som er registret siden målingene startet i 2011. Og bygg og anleggsteknikk og deretter naturbruk ligger på topp.

Næringen får også ros fra kunnskapsministeren.

Bygg- og anleggsindustrien ligger helt på topp og gjør mye riktig. Vi kan komme til å mangle over 70 000 fagarbeidere i 2035. Vi vil derfor fortsette å løfte yrkesfagene. Jeg håper de andre bransjene vil se til bygg- og anleggsindustrien og være med på lærlingløftet, sier kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

BNL mener at lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning.

Samtidig viser lærebedriftene at de arbeider bevisst med kvalitet og faglig stolthet for håndverksfagene. Lærebedrifter er derfor et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet, sier Leegaard.

BNL mener det er et svært viktig signal til unge som ønsker å velge bygg- og anleggsfag at det er mange bedrifter som tar inn lærlinger.

Vår årlige medlemsundersøkelse viser hvert år at de sliter med å få tak i fagarbeidere samtidig som det er fortsatt stor aktivitet og vekst i næringen. Mangel på kvalifisert arbeidskraft er også et stort hinder for å investere, sier Leegaard.

Vi får også tilbakemeldinger om at forskriften om lærlinger i offentlige kontrakter bidrar til at flere bedrifter blir lærebedrifter og tar inn lærlinger.

Vi er glad for signalene fra Sanner som ønsker å fortsette samarbeidet med næringslivet og fylkeskommunene slik at flere får en læreplass, avslutter Leegaard.

Hør saken på P4

Les mer om tallene på Udir.no