Gulvlegger som smiler

Kunnskapsdepartementet gir GO til fordypning i faget

I praksis betyr dette at lærlinger som skal ta svennebrev i maler- og overflateteknikkfaget får mulighet til å velge om man ønsker å fordype seg i enten «maling og tapet» eller i «gulvlegging».

Etter mange års innsats er det svært gledelig at både Udir og KD støtter vårt ønske om å innføre fordypning i faget vårt. Jobben med fagfornyelsen og innføring av nye læreplaner har vært en langdrøy prosess, ikke bare for oss , men for alle involverte. Det er over seks år siden vi søkte om fordypning i faget, i forbindelse med ny læreplan. «Fordypningsområder» har vært omdiskutert i Udir, og med innføringen av mange hundre nye læreplaner, har dette blitt satt på vent. Vi er derfor ekstra glade nå for at vi som aller første fag får støtte fra både Udir og fra Kunnskapsdepartementet til å innføre fordypning!

Bakgrunn

Helt siden byggtapetserfaget og malerfaget ble slått sammen til ett fag under Kunnskapsløftet i 1997, har både prøvenemnder, bedrifter og lærlinger fortvilt. Når to fag blir blir til ett, uten at man får noe ekstra tid, sier det seg selv at man ikke rekker å lære alt like grundig. Dette har ført til ulik praksis for gjennomføring av prøvetid og svenneprøve rundt om i landet. I noen fylker krever de at lærlingene skal beherske både maling og gulvlegging på like høyt nivå, uavhengig av hvordan læretiden har blitt brukt. I andre byer, som for eksempel Oslo, får lærlingene tilpasset svenneprøvene sin etter læretiden. Lærlinger som har jobbet i rene gulvleggerbedrifter må kunne gulvlegging til fingerspissene, men får en enklere oppgave på maling. Tilsvarende får lærlinger som i hovedsak har malt og tapetsert i læretiden, en avansert maleroppgave, og må vise at de behersker det grunnleggende innen gulvlegging.

Dette gjelder ikke kun rene gulvleggerbedrifter i Oslo, også i bedrifter som leverer begge tjenester, så ser vi at denne spesialiseringen gjerne skjer tidlig i læretiden. Nå kan læringene og bedriftene bruke læretiden på å bygge den kompetansen de begge trenger, og ikke på alt mulig annet.

Håper på likere svenneprøver

Vi håper med dette å få en mer lik og rettferdig svenneprøve over hele landet. Det er ennå litt jobb som gjenstår før dette er endelig på plass. Formelt gjenstår arbeidet med ny læreplan som inkluderer fordypingsområdene, som også må på høring. Det er ikke sikkert vi rekker dette før skolestart til høsten. Uformelt derimot, har vi begynt å forberede oss på denne innføringen for lenge siden. Veilederen til læreplan som ble laget i fjor tar høyde for at fordypingsområder blir innført, så vi anbefaler å følge denne. Neste år oppnevnes nye prøvenemndsmedlemmer for en fireårs-periode. og da håper vi å kunne samle alle for en gjennomgang og diskusjon om fremtidige svenneprøver i faget.