Kompensasjonsordningen omfatter lærlinger


Kort oppsummert:

  • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut februar 2022.
  • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller.

Vi presiserer også overfor myndighetene at lønnskompensasjonsordningen også må inkludere lærlinger.

Les mer i Arbinn.