Presisering av gulvarbeider i NS 3420-T


På bakgrunn av tilbakemeldinger fra flere utførende gulvleggere, ønsker MLF og Gulvforum (Faggruppen for halvharde gulv) å presisere følgende:

TH8.32

Under revidering av NS 3420-T  punkt TH4 Vanntette gulv, postgrunnlag TH8.32, ble det gjort endring i c3), hvor det står beskrevet at belegg i oppbrett skal sveises i 45ᵒ i inn- og utvendige hjørner.

Presisering

Dette gjelder kun poster som beskrives etter postgrunnlag TH8.32 Vanntette gulv.

Dette gjelder ikke for gulvbelegg som monteres i tørre rom som beskrives med andre postgrunnlag, (for eksempel TH8.33, TH8.34.)

Illustrasjon: Utvendig hjørne i våtrom   

Utvendig hjørne.gif

Illustrasjon: Innvendig hjørne i våtrom

image6m36.png

Les om flere presiseringer i Frgemagasinet.