Gjeninnføring av karanteneplikt fra blant annet Polen


Fullstendig oversikt over hvilke land som gir karanteneplikt, kan finnes på FHI sine sider her

Fullvaksinerte og de som har gjennomgått Covid-19 i løpet av de siste 6 måneder skal ikke i karantene. Personer som ikke er vaksinerte, skal i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst. Karantene kan avsluttes dersom personen kan dokumentere negativt testresultat ved PCR-test tatt tidligst tre døgn ved ankomst. Disse reisende er også er forpliktet til å teste seg etter ankomst i Norge.

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg i egen bolig eller annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom, eget bad og eget kjøkken eller matservering. Personer som ikke har et egnet oppholdssted som nevnt i første punktum, kan oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.

Vi får mange spørsmål om arbeidsgivere kan spørre om vaksinasjonsstatus for arbeidstakere som reiser fra andre land. BNL vurderer det slik at arbeidsgivere kan spørre arbeidstakere som kommer fra eller via et land med karanteneplikt for å arbeide i Norge, om de er vaksinert. På den måten kan arbeidsgiverne finne ut hvem som skal i innreisekarantene og hvem som slipper. Arbeidsgiverne må likevel drøfte kontrolltiltaket med de tillitsvalgte. 

Arbeidstakere som skal være i innreisekarantene, skal ikke være på en arbeidsplass der andre oppholder seg.

 

Vi anbefaler ellers god artikkel fra Arbeidstilsynet om kartlegging av vaksinasjonsstatus