Første uka på jobb for BNL-sjef Nina Solli


– Jeg er glad for å være i gang, og jeg startet uken med opplæring i møter med mine nye kollegaer i BNL og bransjene. Jeg har allerede vært på første besøk på byggeplass på det nye Tøyenbadet, for å promotere yrkesfag for ungdom, og spesielt jenter. Jeg har også vært med på åpning av Oslos første svanemerkede byggeprosjekt. Nå ser jeg frem til en variert hverdag, og er på jobb for å sikre gjennomslag for medlemmene i viktige saker. Rekruttering, grønn omstilling, seriøsitet og arbeidet for å bygge en sterk og samlet næring er blant mine viktigste oppgaver, sier Solli.

Nina har lang fartstid i NHO, og de siste årene har hun hatt en svært synlig posisjon som regiondirektør for NHO Oslo og Akershus, og etter regionreformen regiondirektør for NHO Viken og Oslo.

– Det blir viktig for meg å synliggjøre BNL og bedriftene i Norges største fastlandsnæring. Det er viktig at både myndighetspersoner og andre relevante aktører får kjennskap til det gode arbeidet vi skal gjøre for bedriftene framover. Det er jo medlemsbedriftene som skaper arbeidsplasser, ja, skaper liv og aktivitet i bygd og by i dette landet, sier Solli.

Hun påpeker at det blir sentralt for henne å ha en tett og god dialog både med de ulike bransjeforeningene og med de ulike små og større bedriftene som er medlemmer av BNL.

– Det skal aldri være noen tvil om at jeg og resten av kollegiet i BNL skal ha en åpen dør, og stå på for at medlemmene i de ulike bransjene, små som store, skal få sakene sine fremmet for beslutningstakere. Kampen vi skal føre for å få best mulig rammebetingelser startet for min del mandag, slår hun fast.