Nye strenge tiltak fra regjeringen


Regjeringen varslet tidligere i februar at det skal opprettes en svært snever søknadsbasert ordning for enkeltpersoner som næringslivet er avhengig av for å holde driften i gang. Denne ordningen er nå klar.

– I første omgang åpner vi for teknisk personell som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet på norske arbeidsplasser. Vi vil nå se på om vi etter hvert kan åpne for andre arbeidstakere. Detaljer om dette kommer vi tilbake til etter en helhetlig vurdering av smittesituasjonen og næringslivets behov, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Følg med på NHOs åpne medlemsmøte også om dette temaet: https://arbinn.nho.no/Medlemsfordeler/medlemsfordeler-nho/nho-kurs/apent-medlemsmote-om-soknadsbasert-ordning-for-innreise-for-naringskritisk-personell/

Regjeringen arbeider også videre for strengere regler og mer kontroll ved bruk av karantenehotell.
Regjeringen vil raskt innføre en meldeplikt og en registreringsordning for de som kommer til karantenehotellet. Kommunene skal daglig kontrollere at de som har kommet til karantenehotellet, faktisk oppholder seg der og at smittevernreglene blir fulgt.

Flere på karantenehotell
Frem til nå har det vært slik at personer som kommer til landet med andre formål enn arbeid, og som ikke er folkeregistrert i Norge, kan gjennomføre karantene på et annet egnet oppholdssted enn karantenehotell. Nå vil det bli mindre mulighet til det. Hovedregelen blir nå at denne gruppen må på karantenehotell.

Det vil nå bare være mulighet til å få unntak fra kravet om å bo på karantenehotell for de som kommer til landet av særlige grunner, som for å ha samvær med egne barn eller delta i begravelse. Dette gjelder både for nordmenn og utlendinger. De må da legge frem bekreftelse på at de har annet egnet oppholdssted i karanteneperioden.

– Folk som bor i Norge uten å være folkeregistrert her, kan bare gjennomføre karantene der de har sin faste bopel og denne tilfredsstiller kravene til egnet oppholdssted. Det betyr at det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, og at den som er i karantene må ha enerom, eget bad, eget kjøkken eller matservering, forklarer Mæland. Hvis boligen er leid, må leiekontrakten vare i minst seks måneder for at det skal være «fast bopel» etter bestemmelsen, sier Mæland.

Les mer om dette her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-regler-ved-ankomst-til-norge/id2835425/

Det kom også i dag informasjon fra regjeringen om at innkvartering som arbeidsgiver stiller til disposisjon skal godkjennes på forhånd.

Les mer her: https://www.bnl.no/artikler/2021/innkvartering-skal-godkjennes-pa-forhand/