Diisocyanater og REACH – må jeg på kurs?

Fra og med 24. august 2023 må alle profesjonelle brukere gjennomgå opplæring før produkter med diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger tas i bruk.  Opplæringen må kunne dokumenteres. Pålegget kommer fra Arbeidstilsynet, etter krav fra EU. Det er leverandørene som selger slike produkter som er ansvarlige for å tilby opplæring i sikker bruk, har Arbeidstilsynet bestemt.

 

Gjelder dette deg?

Et raskt søk i Cobuilders stoffkartotek viser at det er svært få produkter i vår bransje i dag som inneholder dette stoffet. Leverandørene har i stor grad erstattet stoffet med andre ingredienser, eller tilbyr andre/ nye produkter. De fleste vanlige produkter som benyttes i bransjen er helt fri for diisocyanater, og trygge å bruke. De fleste trenger derfor ikke å gå på kurs. Stoffet er mest brukt i industrien, men noen spesialprodukter bl.a lim og fugemasse til visse typer gulv, vil kreve opplæring.  Leverandøren er anvarlig for å gi deg informasjon og opplæring, hvis dette gjelder deg. Er du usikker, anbefaler vi deg å sjekke produktene dine, stoffkartoteket og snakke med leverandørene.

Sika tilbyr gratis kurs fortløpende.

 

Du har to valg

  1. Kan du erstatte produktet med et annet, så anbefaler vi det.
  2. Finnes det ingen gode erstatninger, så må du på kurs. Alle leverandørene jeg har snakket med, tilbyr kurs. De fleste gratis, noen tar litt betalt. Kurset kan tas fysisk eller digitalt. Sørg for å få et kursbevis, som du legger inn i bedriftens KS- og HMS system. Kravet til opplæring gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Det gjelder ikke private forbrukere.

 

Bakgrunn

Hvert år rammes rundt 5 000 personer i Europa av astma, andre luftveissykdommer eller hudallergi etter å ha blitt eksponert for diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. De nye reglene vil gjelder også for produkter som polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Målet er å redusere helserisikoen forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært.

 

Hva er REACH

Hva REACH står for

Det europeiske kjemikalieregelverket REACH ble vedtatt i 2006 og står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation. Det er en europeisk forskrift som har som mål å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og miljøet mot potensielle risikoer fra kjemiske stoffer.

*Nye REACH-forskrifter

Den europeiske union har innført en ny restriksjon på bruk av produkter som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser og skum som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Fra og med 24. august 2023 må alle profesjonelle og industrielle brukere gjennomgå opplæring før slike produkter tas i bruk. Det er ditt ansvar som arbeidsgiver eller leder å sørge for at dine ansatte er tilstrekkelig trent. Gjør-det-selv-brukere/vanlige forbrukere er ikke berørt av denne loven.

 

Kari S. Wilsgård

Kompetanse- og utviklingssjef
kari.wilsgard@mlf.no
976 34 683