Gratis etterutdanning for ansatte, permitterte og ledige


Regjeringen har bevilget ekstra midler til etterutdanning og kompetanseutvikling på grunn av koronakrisen.

Tilbudet er for ansatte, permitterte og ledige, og kan tas i kombinasjon med jobb. Permitterte kan også delta uten å miste dagpengene.

BNL, Fellesforbundet og Norsk Industri samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge om bransjeprogrammet for byggenæringen og industrien. Det utvikles modulbaserte etterutdanninger for fagarbeidere for å sikre at vi har riktig kompetanse for et arbeidsliv i endring. 

I den forbindelse tilbys nå tre moduler fra fagskoleutdanningen «Den digitale fagarbeider» i Trondheim og Stavanger i oktober. Tilbudet er  utviklet ved Fagskolen i Oslo Akershus. Modulene er:

  • Grunnleggende digitale ferdigheter
  • Digital hverdag
  • Digital produksjon

Påmelding er løpende

Opplæringen foregår dels ved samlinger og dels digitalt. Mer informasjon om påmelding og gjennomføringsdatoer i oktober (modul 1 og 2) og januar (modul 3) finnes her:

https://fagskolen-oslo.no/nyheter/sats-pa-kompetanse-na

Les mer om flere opplæringstilbud i bransjeprogrammene:

https://www.kompetansenorge.no/bransjeprogram-med-studie–og-opplaringstilbud/