Bli mester

Er du malersvenn og er klar for større oppgaver?

Mesterutdanning for bransjen selv

BLIMESTER.COM er en skole, etablert av 9 landsomfattende bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL), deriblant Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund.  Etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbys mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen. Mesterbrevet skal først og fremst være et synlig bevis på at du har den nødvendige kompetansen for å f.eks. etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma.

Etter å ha tatt mesterbrevet har du en lang rekke muligheter. Myndighetene vurderer mesterbrevet som et viktig kompetansebevis innenfor byggfagene; du kan påta deg nye oppgaver med større ansvar og utvikle deg i bedriften du allerede jobber, du kan starte eget firma, eller du kan ta mer utdanning for å lære mer om det byggfaglige. Fordelene ved å ta mesterbrevet er uansett mange, og Mesterbrevet gir deg dokumentasjon på nødvendig kompetanse.

 

Klikk her for å få en beskrivelse av utdanningen fra Blimester og les mer om dine muligheter.  Skolen starter opp i september. SØKNADSFRIST 24. AUGUST.