Bankene i «Pole Position»

Deltakere i Pilotprosjektet «Tettpå boligkjøper». Fra venstre: Torgeir Strøm – Skatteetaten, Marianne Nilssen Bjørnå – BN Bank, Stine Danielsen – Skatteetaten, Endre Jo Reite og Marianne Paulsen – begge fra BN Bank. Foto: Skatteetaten.

 

Håndverksbransjene i byggenæringen har over lengre tid etterlyst større engasjement fra finansnæringen i kampen mot svart arbeide, useriøsitet og usunn konkurranse i forbrukermarkedet. Som långiver innehar bankene en nøkkelposisjon for å kunne veilede sine kunder.

Forebygger arbeidslivskriminalitet

Nå viser BN Bank og Skatteetaten gjennom samarbeidsprosjektet hvor de har utviklet bankpiloten «Tettpå boligkjøper», at det er mulig å bidra til at forbrukerkundene veiledes slik at de bedre kan velge seriøse tjenesteleverandører til utførelse av vedlikehold, rehabilitering og ombygging.

BN Bank har koblet informasjon og kunnskap om valg av seriøse håndverkere inn i bankens prosesser, slik at banken kan informere, påvirke og kreve dokumentasjon fra kunder slik at risiko for svart arbeid og arbeidslivkriminalitet reduseres.

– Dette handler om bærekraft og samfunnsansvar. I tillegg har banken ofte en stor eierandel i boligen, og vil i verste fall risikere at boligen som panteobjekt blir mindre verdt dersom useriøse håndverkere arbeider på den, sier Endre Jo Reite, direktør personmarked i BN Bank.

 

Anbefaler banker å bli med på laget

Organisasjonene i byggenæringen har over lengre tid vært aktivt med i TettPå-samarbeidet. Dette ved å delta i utvalgsarbeide og bidra med utvikling og finansiering av kampanjemateriell.  Siden etableringen av paraplyorganisasjonen Bygghåndverk Norge i 2022, videreføres nå eierorganisasjonenes engasjement med Bygghåndverk Norge som samarbeidspartner.

Bygghåndverk Norge viser til samarbeidsprosjektet og at man med utvikling av bankpiloten «Tettpå boligkjøper», har funnet frem til en modell som vil bidra til et mer bærekraftig marked i bygghåndverksbransjene og et styrket forbrukervern. Vi har derfor den forventning til de øvrige bankene at de tar i bruk de mulighetene som nå er utviklet i samarbeid mellom BN Bank og Skatteetaten.

 

Les mer

Byggmesteren: BN Bank finansierer ikke A-krim og kundene får kvalitet

Les mer om Tettpå boligkjøper på BN Bank sin nettside.
Les mer om Tettpå på Skatteetaten sin nettside.