Laster Arrangementer

Stillaskurs 2 til 9 meter, og over 9 meter (teori)

aug 13, 2024 09:00 - 17:00

Gjennomføres normalt sett som livebasert forelesning over web. 

Gjennomføring av kurset

Dag 1: Stillaskurs, mellom 2 og 5 meter etter §17-2
Dag 1 og 2: Stillaskurs, mellom 5 og 9 meter etter §17-3
Dag 1, 2 og 3: Stillaskurs, over 9 meter etter §17-4

 

Teknisk innhold og kompetanse etter endt kurs – Felles for alle typer

 • Rør- og koplingsstillaser
 • Systemstillaser
 • Rullestillas
 • Planlegging for montering eller endring av stillaser
 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
 • Tillatte belastninger
 • Vindforankring
 • Kontroll av stillas
 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS)

Krav til praksis for opptil 9m
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring på systemstillaser med øverste stillasgulv fra to/fem meter og inntil fem/ni meter i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning. For at arbeidsgiver skal kunne sette arbeidstaker til selvstendig arbeid med stillaser, skal arbeidsgiver påse at arbeidstaker har 7,5/15 timer teoretisk opplæring og 7,5/15 timer praktisk øvelse under tilsyn og veiledning av en kvalifisert person. Arbeidsgiver skal i tillegg påse at arbeidstaker får øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr mot fall under montering, demontering og endring av stillaskonstruksjoner, herunder bruk av personlig verneutstyr (Fallsikringsutstyr).

Følgende regler gjelder for stillaskurs over 9 meter

Teori dekker følgende for 9 meter kurset:

 • Planlegging for montering eller endring av stillaser.
 • Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser.
 • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander.
 • Tillatte belastninger.
 • Vindforankring.
 • Kontroll av stillas.
 • Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).

Krav til praksis
For å få stillas-sertifikat som tilfredsstiller forskriftens krav til opplæring for de som bygger stillaser over 9 meter, må du i tillegg til teorikurset for stillas dokumentere:

 • Minst 6 mnd. praksis i bedrift som benytter stillas i sitt arbeid og
 • Minst 72 timer praktisk øvelse i bygging av stillaser, fordelt på minst 3 stillastyper.

Praksis dokumenteres i egen bedrift gjennom egenerklæring med signert praksisskjema. 

Praksisskjemaet sendes til oss i Norsk Fagutdanning. Når praksisskjema er godkjent, utstedes godkjent kompetansebevis for stillasbygging til kursdeltaker.

Priser:
Oppgradering til over 9 m, én dag: Kr 1 990 ,- (ordinært kr 3 300 ,-)
Teori 2-5 m, én dag: Kr 2 295 ,- (ordinært kr 3 500 ,-)
Teori 5-9 m, to dager: Kr 4 690 ,- (ordinært kr 5 800 ,-)
Teori over 9 m – tre dager: Kr 6 355 ,- (ordinært kr 7.400 ,-)

Share This Event

7245229
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Detaljer

Sted

Nettbasert kurs

Arrangør

Norsk Fagutdanning