Laster Arrangementer

Plan- og bygningsloven – Innføring i byggereglene

jun 26, 2023 09:00 - 16:00

Plan- og Bygningslov – Innføring i byggereglene TEK 17

Gjeldende plan- og bygningslov trådte i kraft i 2008. Teknisk forskriften til loven (med veiledning) – TEK17 – er endret og SAK10 er ajourført. Det foreligger forenklinger og endringer.

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en grov oversikt over plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de forskrifter (TEK, SAK OG DOK) man må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon ifm byggesak.

Emneoversikt for kurs Plan- og Bygningslov

 • En enkel introduksjon til lovens systematikk og begrepsbruk, enkelte hovedpunkter
 • Byggesaksdelen er den delen alle er i befatning med – og bør kunne litt om – saksforskriften forteller hvordan den skal /kan løses

Teknisk forskrift – TEK17 med veiledning

 • Terminologi
 • Dokumentasjonskravene (herunder også DOK)
 • Analyse – hvis man ikke følger preaksepterte eller dokumenterte ytelser
 • FDV og «Som Bygget dokumentasjon»
 • Grad av utnytting – enkel innføring
 • Brancelle-problematikk (ingen komplett gjennomgang av brannkapittel)
 • Tilgjengelighet og universell utforming
 • Inneklima – ventilasjon
 • Fukt og våtrom, og vanninstallasjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer DOK 16

 • Kort innføring i hovedpunkter om krav til produkter i norske byggverk

Bustadsoppføringsloven og Lov om Håndverkertjenester

 • Viktige punkter mht håndverksmessig tilfredsstillende utførelse
 • Mangelsvurderinger

 

Påmelding gjøres HER

Share This Event

 • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Detaljer

Sted

Nettbasert kurs

Arrangør

Norsk Fagutdanning