Laster Arrangementer
To malere som leser instruksjoner

NS 3420-T

mai 23, 2024 09:00 - 15:00

Innhold

Etter å ha gjennomført dette kurset bør du som kursdeltaker oppleve å ha fått forbedret kunnskap om bruk av NS 3420-T: 2019 i prosjekter. Likeledes kunnskap om hvordan standarden kommer til virkning i private entrepriser der sluttkunde er en forbruker og avtaleforholdet reguleres av Bustadoppføringslova eller Håndverkertjenesteloven. Slik kunnskap kan hjelpe deg å unngå konflikter under og etter et prosjekt. Du bør også ha fått god innsikt i viktige endringer i siste versjon av NS 3420-T:2019. Den ble gjort gjeldende fra 1. desember 2019 og erstattet forrige utgave fra 2015. Herunder:

 • Utførelsesstandarden
 • Ansvar for arbeidsunderlag
 • Ny bolig og nye minimalistiske byggeskikker som kan være problem- og konfliktskapende
 • De 10 vanligste klagene i ny bolig
 • Tilrådings- og frarådingsplikten
 • Varslingsplikten
 • Overtakelse og garantibefaring
 • Utbedringsplikten

 

En viktig målsetning for kurset er å gi deg innsikt i nyttig dokumentasjon i NS 3420-T, og lære deg hvordan denne kan brukes som informasjon til kunder for å unngå og løse konflikter. Vi vil bl.a. gå gjennom:

 

 • Endringer i estetisk klasse K1, K2 og K3
 • Bedre veileder for egnethet og tydeligere angivelse for kvalitetsforskjeller i estetiske klasser
 • Forutsetninger om samsvar med tømrerentreprisen; betingelser for oppnåelse av K3
 • Gipsplater med sparkelforsenkning i K3 og gipsmontasje
 • Heldekkende sparkelbehandling
 • Slepelys
 • Hjørneforsterkninger, forhøyninger og vinkelavvik
 • Listefrie løsninger
 • Popping av Gipsplateskruer
 • Riss/ sprekker i overgang og hjørner
 • Fuging og strimling i inngående hjørner

 

Målgruppe

Ledere, prosjektledere, formenn, baser og andre med ansvar for / på byggeplassen. Kurset egner seg også for entreprenører (byggeledere, prosjektledere, utbyggere (byggherrer), innkjøpere, prosjekteringsansvarlige, takstmenn, samt ansvarlige for ettermarkedet (garantibefaringer mm).

 

Kursmateriell

Kursdeltakere får ettersendt komplett kurspresentasjon, tabeller og informasjonsskriv utarbeidet av Rolf Simpson AS.

 

Påmeldingsfrist

13. mai 2024.

 

Share This Event

158921
DD
days
HH
hours
MM
min
SS
sec

Detaljer

Kategori for Arrangement:

Sted

Mal Proff Tønsberg
Industrigata 11
Tønsberg, 3117