Årets bedrift 2019

Årets bedrift 2019

ÅRETS BEDRIFT 2019

For å hedre de bedriftene som ligger fremme i skoen, og for å synliggjøre bedriftene og enkeltpersoner som bidrar til utvikling i hele bransjen, ønsker vi under årets landsmøte i Oslo 5. til 7. juni 2020 for første gang å dele ut bransjens hederspris. Prisen vil gå til en bedrift som har utrettet noe som kan være eksempel til etterfølgelse for andre i bransjen og byggenæringen, som har utmerket seg innen markedsføring, teknologi, samarbeid, opplæring og utvikling av mennesker. Bedriften må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

 1. Vært et godt eksempel for å fremheve bransjen på en positiv måte
 2. Markedsføring, har funnet nye og utradisjonelle veier
 3. Har bidratt til å bevare og/eller utvikle faget
 4. Vært i forkant når det gjelder teknologisk utvikling, tatt i bruk nye metoder, nye produkter, nye verktøy eller lignende
 5. Bidratt til å heve kompetansen i bransjen
 6. Har vært et godt eksempel og gjort en særskilt jobb for å fremme seriøsitet/den seriøse delen av bransjen
 7. Vært et eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring, kompetanseheving og utvikling av mennesker i bedriften
 8. Har utmerket seg når det gjelder utvikling
 9. Har utmerket seg ved å komme inn på nye/andre markeder
 10. Gjort en innsats når det gjelder miljø, omstilling og samarbeid
 11. Vært et eksempel når det gjelder god lønnsomhet

Vi oppfordrer medlemsbedrifter, laug, opplæringskontor og leverandør til å sende forslag på bedrifter til fagjuryen som består av:
Ingar Strand, MLFs styre
Birger Knutsen, Opplæringskontoret i Oslo
Ole Andreas Klaveness, bedriftsleder
Kristian Owren, IFI
Kari Wilsgård fra MLFs administrasjon

Skriv kort om hvem og hvorfor, og send forslaget til juryens formann Kari Wilsgård  innen 1. mai.