Årets bedrift


For å hedre de bedriftene som ligger fremme i skoen, og for å synliggjøre bedriftene og enkeltpersoner som bidrar til utvikling i hele bransjen, ønsker vi under årets landsmøte i Oslo 5. til 7. juni 2020 for første gang å dele ut bransjens hederspris. Prisen vil gå til en bedrift som har utrettet noe som kan være eksempel til etterfølgelse for andre i bransjen og byggenæringen, som har utmerket seg innen markedsføring, teknologi, samarbeid, opplæring og utvikling av mennesker.

Bedriften må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

 1. Vært et godt eksempel for å fremheve bransjen på en positiv måte
 2. Markedsføring, har funnet nye og utradisjonelle veier
 3. Har bidratt til å bevare og/eller utvikle faget
 4. Vært i forkant når det gjelder teknologisk utvikling, tatt i bruk nye metoder, nye produkter, nye verktøy eller lignende
 5. Bidratt til å heve kompetansen i bransjen
 6. Har vært et godt eksempel og gjort en særskilt jobb for å fremme seriøsitet/den seriøse delen av bransjen
 7. Vært et eksempel når det gjelder rekruttering, samt opplæring, kompetanseheving og utvikling av mennesker i bedriften
 8. Har utmerket seg når det gjelder utvikling
 9. Har utmerket seg ved å komme inn på nye/andre markeder
 10. Gjort en innsats når det gjelder miljø, omstilling og samarbeid
 11. Vært et eksempel når det gjelder god lønnsomhet
Vi oppfordrer medlemsbedrifter, laug, opplæringskontor og leverandør til å sende forslag på bedrifter til fagjuryen som består av:

Ingar Strand, MLFs styre
Birger Knutsen, Opplæringskontoret i Oslo
Rune Halsøy, LMG AS, Bergen Malermesterlaug
Ole Andreas Klaveness, bedriftsleder
Kristian Owren, IFI
Kari Wilsgård fra MLFs administrasjon

Skriv kort om hvem og hvorfor, og send forslaget til juryens formann Kari Wilsgård innen 1. mai.