Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg


Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet har laget en veileder som hjelper deg å velge bort skadelige stoffer.

Veilederen «Unngå helse- og miljøskadelige stoffer i bygg» beskriver hvilket ansvar de ulike aktørene i et byggeprosjekt har, i hvilke produktgrupper det er mest sannsynlig at det finnes produkter med helse- og miljøskadelige stoffer og hvordan du kan gjennomføre en substitusjonsvurdering.

Veilederen gir råd om hvordan du kan vurdere bruk av materialer og produkter og om hvordan du kan unngå å bruke de mest skadelige stoffene.

 

Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet har samarbeidet om veilederen, som kan lastes ned her.

Veilederen er revidert i desember 2018 og innholdet er oppdatert i samsvar med det gjeldende regelverket.