Vårt kurstilbud

Kompetanse er bedriftens viktigste ressurs, og ansatte som får anledning til å videreutvikle seg får en positiv holdning til sin bedrift og til næringen. Læring i det daglige arbeidet utgjør den viktigste kilden til kompetanseutvikling, men det er også behov for påfyll og impulser fra andre miljøer. MLF Akademiet tilbyr bransjefaglig påfyll for ledere og ansatte.

MLF Akademiet

Kurskalender

I kurskalenderen finner du både kurs som vi selv arrangerer, og som våre samarbeidspartnere står bak.

Byggmesterforbundet og EBA tilbyr gode og relevante kurs for våre medlemmer. Ta en titt på deres kursoversikt for å se om noe av dette kan passe for deg.  MLF-medlemmer tilbys medlemspris hos begge foreningene.

 

Fargekurs

Vi kan også varmt anbefale kursene til NCS Akademiet, som du også vil finne i vår kurskalender. NCS Akademiet tilbyr fargekurs som er tilpasset alt fra de helt uerfarne til de profesjonelle fargesetterne. Flere og flere som jobber med fargeprodukter ser verdien i å gi kunden god fargeveiledning.

 

Kontraktskurs

Et godt samarbeid med malerentreprenøren på et tidlig stadium, helst før malerarbeidene prosjekteres, kan i seg selv avgjøre om prosjektet blir vellykket eller mislykket både for byggherre og malerentreprenøren. I vår kalender finner du oversikt over våre neste kurs innen kontraktsrett.

 

Elektroniske kurs

Det er ikke bestandig like enkelt å komme seg til kurssted langt unna. I en hektisk hverdag, eller ved sykdom, er det ikke alltid det passer heller.

Byggenæringens nettskole tilbyr nyttige og effektive elektroniske kurs, som kan gjennomføres fra hvorsomhelst, bare du har en skjerm. De tilbyr kurs innen blant annet

  • Bygningsfysikk – Uavhengig kontroll
  • Risikovurdering og HMS regelverk
  • Energikrav i teknisk forskrift
  • Vinterdrift av veg
  • Stillaskurs
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring:
    • Asfaltutstyr
    • Håndholdt verktøy og bygningssager

 

Bedriftsinterne kurs

De fleste av kursene våre kan også skreddersys og tilpasses spesielt for bedrifter og eller laug. Dette kan være relevant for malermesterbedrifter, byggmestre og entreprenører.   Ta gjerne kontakt for et uforpliktende pristilbud.

Generelle vilkår

Plassene er begrenset og deltakerne blir notert i den rekkefølge påmeldingene kommer inn. Faktura for deltakeravgift og detaljert informasjon om hvert enkelt kurs sendes direkte til bedriften før kursstart. Påmelding er bindene.

Påmelding

Se kursenes egne vilkår for påmelding. Ved spørsmål, kontakt gjerne Fride Walgren på telefon 23 08 75 90, eller pr. e-post fride.walgren@mlf.no

Hva omfatter kursavgiften?

Avgiften omfatter selve kurset, lunsj og nødvendig materiell dersom annet ikke er beskrevet. Den enkelte deltaker/bedrift dekker oppholdsutgiftene dersom ikke annet er bestemt.

Annet

Har du andre spørsmål, for eksempel om bedriftsinterne kurs, tilsending av materiell o.a., ta kontakt med Fride Walgren.