Forbruker

Forbruker

Bruker du et firma om markedsfører seg ved hjelp av MLF-merket, er du trygg!

mlf_propell

Det er et stort antall useriøse bedrifter i markedet for malerarbeid, gulvlegging og tapetserarbeid. Mange byggherrer og huseiere har måttet angre bittert på sitt valg av ”håndverker”. Tenk på alle våtromsbelegg som ikke holder mål, og fasader som ødelegges på grunn av feil kombinasjon av underlagets overflatebehandling !

Hvert år fører dårlig utført arbeid, med for eksempel pussfasader, til skader for millionbeløp, og når du skal reklamere er kanskje ”håndverksfirmaet” borte fra jordens overflate. Det er så alt for lett å trå feil for deg som er kunde. Det er derfor viktig at du vet hva du bør se etter.

Sjekkliste ved bruk av håndverkere                                                
7 punkter for hva du bør passe på ved bruk av håndverkere:

  1. Undersøk markedet
  2. Sjekk referanser og foretaksregister
  3. Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter
  4. Be om skriftlig tilbud
  5. Skriv kontrakt
  6. Avtal tilleggsarbeider skriftlig
  7. Avslutt oppdraget formelt

Kontrakter – trykk her

Våre medlemmer hjelper deg

Skal du ha utført maler eller byggtapetser arbeider er det flere gode grunner til å velge MLF medlemmer. Fagkunnskap gir trygghet og er en lønnsom investering. En ekstra trygghet er å velge en lokal bedrift som ikke forsvinner neste dag, og som gir garanti for utført kvalitets arbeid.

Seriøsitet
MLF er en bransjeorganisasjon som jobber for å ivareta seriøsitet og fagstolthet. Våre medlemmer er profesjonelle håndverksbedrifter, og av dem kan du forvente håndverksmessig kvalitet. MLF er tilsluttet Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon.

Fagkompetanse
For å bli medlem i MLF kreves kompetanse i form av mesterbrev i Maler eller byggtapetser faget.

Oppdaterte på regelverk og faglige løsninger
MLF driver kontinuerlig informasjonsarbeid og tilbyr etterutdanning til medlemmene slik at de hele tiden kan holde seg oppdatert på nye myndighetskrav og faglige løsninger. Vi utvikler også hjelpemidler til medlemsbedriftene som f.eks. kvalitetssikrings- og HMS-system.

Lokal tilknytning
MLF er representert i alle deler av landet med 18 laug. Det er en trygghet at bedriften du bruker er etablert i ditt lokalområde og kommer til å finnes der også i lang tid etter at oppdraget er avsluttet.

Skriftlighet og avtaler
Et viktig råd, enten det er en stor eller liten jobb som skal gjøres, er å alltid skrive kontrakt med beskrivelse av de arbeider som skal utføres. Det er utarbeidet standardkontrakter (Byggblanketter) i samarbeid med Standard Norge, forbrukermyndighetene og partene i byggenæringen. MLF medlemmer har  tilgang til alle byggblankettene, trykk her.

Tvisteløsning
Skulle det allikevel oppstå en tvist underveis i oppdraget, eller etter at arbeidet er ferdig utført, finnes det instanser som kan behandle saken din. MLF har lokale klagenemnder/skjønnskomiteer flere steder i landet, og er i tillegg medlem av Håndverkerklagenemda, som behandler tvister i forbindelse med arbeider etter Bustadoppføringslova.