Forbruker

Våre medlemmer hjelper deg

Hus forside

 

 

 

 

 

 

mlf_propell

 

 

 

Skal du ha utført maler eller byggtapetser arbeider er det flere gode grunner til å velge MLF medlemmer. Fagkunnskap gir trygghet og er en lønnsom investering. En ekstra trygghet er å velge en lokal bedrift som ikke forsvinner neste dag, og som gir garanti for utført kvalitets arbeid. MLF er en bransjeorganisasjon som jobber for å ivareta seriøsitet og fagstolthet. Våre medlemmer er profesjonelle håndverksbedrifter, og av dem kan du forvente håndverksmessig kvalitet. Derfor tilbyr vi også en egen Malermester Forbrukergaranti, som gir forbrukeren trygghet på at arbeidet blir skikkelig utført.  MLF er tilsluttet Byggenæringens Landsforening og Næringslivets Hovedorganisasjon.

 

Sjekkliste ved bruk av håndverkere                                                 

  1. 1. Undersøk markedet
  2. Sjekk referanser og foretaksregister
  3. Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter
  4. Be om skriftlig tilbud
  5. Skriv kontrakt
  6. Avtal tilleggsarbeider skriftlig
  7. Avslutt oppdraget formelt

Kontrakter – trykk her

BNL`s seriøsitets veileder – trykk her

Fagkompetanse
For å bli medlem i MLF kreves kompetanse i form av mesterbrev i Maler eller byggtapetser faget.

Oppdaterte på regelverk og faglige løsninger
MLF driver kontinuerlig informasjonsarbeid og tilbyr etterutdanning til medlemmene slik at de hele tiden kan holde seg oppdatert på nye myndighetskrav og faglige løsninger. Vi utvikler også hjelpemidler til medlemsbedriftene som f.eks. kvalitetssikrings- og HMS-system.

Lokal tilknytning
MLF er representert i alle deler av landet med 18 laug. Det er en trygghet at bedriften du bruker er etablert i ditt lokalområde og kommer til å finnes der også i lang tid etter at oppdraget er avsluttet.

Skriftlighet og avtaler
Et viktig råd, enten det er en stor eller liten jobb som skal gjøres, er å alltid skrive kontrakt med beskrivelse av de arbeider som skal utføres. Det er utarbeidet standardkontrakter (Byggblanketter) i samarbeid med Standard Norge, forbrukermyndighetene og partene i byggenæringen. MLF medlemmer har  tilgang til alle byggblankettene, trykk her.

Tvisteløsning
Skulle det allikevel oppstå en tvist underveis i oppdraget, eller etter at arbeidet er ferdig utført, finnes det instanser som kan behandle saken din. MLF har lokale klagenemnder/skjønnskomiteer flere steder i landet, og er i tillegg medlem av Håndverkerklagenemda, som behandler tvister i forbindelse med arbeider etter Bustadoppføringslova.