Venter (fortsatt) i spenning på nytt malerfag

Mange har nok fått med seg at det har kommet en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om den nye tilbudsstrukturen for yrkesfagene.

er du fargerikDere er sikkert spente på hvordan den vil påvirke vårt fag. Det er vi også.  Kunnskapsdepartementet har dessverre ikke kommet med en full stortingsmelding ennå, og de har ikke offentliggjort alle endringene for Bygg- og anleggsteknikk. Det vil de først gjøre i egne oppdragsbrev til Udir. De vil ikke si akkurat når, men det er trolig at det skjer enten før eller rett etter påske. Vi blir altså pent nødt til å vente i spenning litt til.

 

Dette vet vi per i dag

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner la i går frem hovedtrekkene til ny tilbudsstruktur for yrkesfagene på Kuben Yrkesarena i Oslo. Se pressemelding her.

En ny struktur for yrkesfag i videregående skole vil bli innført høsten 2020. Det blir den største endringen i yrkesfagutdanningen siden Kunnskapsløftet i 2006.

 

Disse tre hovedgrepene ble presentert:

 1. Flere elever skal få spesialisering fra første året. Flere programområder vil bli delt i andreåret for å gi økt spesialisering. For eksempel vil Vg2 Byggteknikk bli delt i Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur. Vg2 Klima, energi og miljø blir delt i Vg2 Rør, og Vg2 Tak, membran og blikkenslager (KDs foreløpige arbeidstittel).
 2. Antall utdanningsprogrammer utvides fra åtte til ti for å samle elever med likere faglig innhold. Målet er å gi økt faglig spesialisering og tidligere spesialisering. Blant annet blir det opprettet et nytt fag for Design og tradisjonshåndverk.
 3. Regjeringen vil fase ut lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger de seneste årene.

Informasjonen på pressekonferansen var begrenset, og er oppsummert over.

 

I tillegg var det i går ettermiddag møte hos Utdanningsdirektoratet der representanter fra departementet møtte Samarbeidsrådet for Yrkesopplæring (SRY) og representanter fra de faglige rådene, hvor vår representant deltok. Her ble det gitt noe mer informasjon, men ikke på langt nær så mye som vi hadde forventet. Statssekretæren sa at all spesifikk informasjon om endringene i de enkelte utdanningsprogram, vil stå i oppdragsbrevet KD skal sende Utdanningsdirektoratet. Oppdragsbrevet kommer i løpet av kort tid, men de vil ikke svare på akkurat når (mulig rett før eller rett etter påske).

Her er en kort oppsummering av informasjonen gitt på møtet hos Utdanningsdirektoratet:

 • KD sier de har hørt på de faglige rådene og næringslivet, og at det er gjennomslag for endringsforslag for de aller fleste utdanningsprogrammene.
 • KD jobber med et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet.

 

Oppdragsbrevet vil inneholde de spesifikke endringene for bygg- og anleggsteknikk, og de syv andre utdanningsprogrammene.

 • Vg2 KEM deles i Vg2 Rør og Vg2 Tak, membran og blikkenslager (navnet på sistnevnte er kun KDs arbeidstittel)
 • Det ble ikke sagt noe om isolatørfaget.
 • Fordypning: KD besluttet at dette bør utredes nærmere, og kommer tilbake til dette i oppdragsbrevet. (MLF har bedt om fordyping i vårt fag)
 • Kompetanseheving av faglig ledere/instruktører i bedriftene ligger i yrkesfaglærersatsingen.
 • Læreplanutvikling, kompetanseheving og forberedning av nye skoletilbud skal være klart skoleåret 2020/21.
 • Organisering av de faglige rådene vil Utdanningsdirektoratet se på i dialog med dagens faglige råd.
 • Nasjonale/regionale kompetansesentre:
  • Kan bidra til å iverksette den nye vedtatte tilbudsstrukturen med fokus på de små fagene
  • Ikke aktuelt å opprette flere landslinjer for å sikre et opplæringstilbud i de små fagene
  • Skeptisk til at staten bør påta seg flere forpliktelser eller overta ansvar for å etablere opplæringssentre innenfor fag- og yrkesopplæringen.
  • KDs beslutning: Gjøres en vurdering etter at ny tilbudsstruktur er vedtatt. KD kommer tilbake med ev. eget oppdrag på dette
  • Utrede om staten kan etablere incentivordninger/innovasjonsmidler for å bidra til at opplæringssentre eller regionale kompetansesentre blir etablert.

 

BNLs representant i Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk ba  statssekretæren svare på følgende spørsmål:

 • Hva skjer med Vg2 Overflateteknikk? Svar; KD Kommer med svar i oppdragsbrevet som skal oversendes Utdanningsdirektoratet.
 • Vil Anleggsgartnerfaget bli flyttet fra Naturbruk til Bygg- og Anleggsteknikk? Svar; Det blir flyttet, men KD vil ikke svare på hvor enda.
 • Vil Vg3 Anleggsrørlegger og Vg3 Veidrift og veivedlikehold bli opprettet som fag? Svar; trolig ja til opprettelse av disse som egne fag.
 • Hva skjer med Stillasfaget når Vg2 Byggteknikk deles i Vg2 Tømrer og Vg2 Betong og mur? Svar; KD Kommer med svar i oppdragsbrevet som skal oversendes Utdanningsdirektoratet. ( Faglig råd og BNLs har bedt om at Stillasfaget må omgjøres til særløpsfag, dvs. 1+3-løp.)

 

Mer informasjon vil bli sendt ut straks oppdragsbrevet foreligger.