Utenlandsk fagbrev – hva nå?

Utenlandsk fagbrev – hva nå?

NOKUT har åpnet for at malere fra Tyskland og Polen kan søke om å få sin utdanning godkjent.

Har du medarbeidere med polsk eller tysk utdanning?

Mange opplever et stadig økende krav om å dokumentere formell kompetanse. Malerbransjen har også for lengst blitt en internasjonal bransje. Nå har vi fått en ordning som gjør det mulig for alle med malerutdanning fra Polen og Tyskland, å søke om få utdanningen godkjent i Norge. De som får søknaden sin godkjent får en dokumentasjon på at kvalifikasjonene tilsvarer et norsk fag- eller svennebrev.

Det blir gjort en faglig vurdering av opplæringen til søkeren. NOKUT vurderer ikke langvarig arbeidserfaring som ikke var en del av den formelle opplæring. Hvis man får fag- eller svennebrevet  godkjent, betyr det at kvalifikasjonen vurderes som sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev. Godkjenningen er frivillig og er ment som et hjelpemiddel til de som skal ut eller er i  det norske arbeidsmarkedet.

SØK OM GODKJENNING AV POLSK ELLER TYSK FAGBREV

Samarbeider med bransjene

NOKUT bruker sakkyndige til å foreta den faglige vurderingen av om kvalifikasjonene kan sidestilles med tilsvarende norske kvalifikasjoner. Det er tre sakkyndige som samarbeider om hver enkelt vurdering. De sakkyndige blir foreslått av de faglige rådene for fag- og yrkesopplæringen og oppnevnes av NOKUT for en periode på to år. For malerfaget er to representanter fra Fellesforbundet og to representanter fra MLF oppnevnt som sakkyndige.

Hvorfor Polen og Tyskland?

Land og yrker bestemt av NOKUT i samråd med Kunnskapsdepartement. Polen var et naturlig valg, da polakker er den desidert største innvandrergruppen i Norge. Svært mange er dessuten fagarbeidere. Tyskere inngår også som en av de ti største innvandrergruppene i Norge, men dette er ikke den viktigste grunnen til at landet er valgt ut. Ifølge NOKUT er det en svært kompleks og utfordrende struktur for fag- og yrkesopplæring i Tyskland. Derfor kan dette systemet være en god måte å teste den norske modellen på. Yrkene som er valgt representerer flere bransjer, og man har ønsket å inkludere yrker hvor man typisk finner både menn og kvinner.

Godkjent etter 2-3 måneder

 Det er beregnet en saksbehandlingstid på 2 – 3 måneder fra komplett søknad er levert, til søkeren eventuelt står med et juridisk bindende vedtak i hånden. I oppstartsfasen ble søknadene behandlet individuelt av sakkyndige.Etter hvert vil tidligere vurderinger skape presedens og saksbehandlingstiden kortes ned.

Flere land og fag

Gradvis vil flere land og fagområder fases inn. Fra november vil ordningen også gjelde for de baltiske landene. NOKUT planlegger i neste omgang å innlemme alle de nordiske landene i ordningen. Forhåpentligvis vil dette skje ila 2018, men dette er avhengig av hvilke ressurser NOKUT får tildelt.