Vg3

Utdanningen til maler avsluttes med to års lønnet læretid i bedrift.

Nå er du på alvor i gang med fagutdanningen din!

Under læretiden får du:
Kunnskaper og ferdigheter til å utføre overflatebehandling med ulike typer materialer både innvendig og utvendig. Grunnmaterialene er maling, sparkel, lim, tapet, veggbelegg og gulvbelegg.
Kunnskaper om valg og bruk av riktige verktøy og materialer og er en sentral del av den praktiske opplæringen.
Kunnskaper når det gjelder helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring.
Instruksjon for å nå kompetansemålene i læreplanen. Det er lærebedriften/opplæringskontoret som sørger for at du får nødvendig opplæring og praksis i henhold til læreplanens kompetansemål. Opplæringen i teoretiske kunnskaper foregår i størst mulig grad i tilknytning til de praktiske arbeidsområdene.

I løpet av læretiden foregår det en fortløpende faglig veiledning og vurdering av deg som lærling. Veiledningen og vurderingen tar utgangspunkt i dine kunnskaper, ferdigheter og holdninger sett i forhold til de faglige kravene og gjennomføres i nær dialog mellom lærebedrift/opplæringskontor og deg.

Inntakskrav
For å inngå lærekontrakt må du normalt ha fullført Vg2 Overflateteknikk eller tilsvarende. Det vises til Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova).

Varighet
Vg3 Malerfaget/opplæring i bedrift går normalt over 2 år.

Her finner du nærmere informasjon om læreplan