Vg2

Videregående trinn 2 (Vg2) Overflateteknikk.

Etter å ha fullført Vg1 Bygg- og anleggsteknikk må du velge Vg2 Overflateteknikk. På Vg2 Overflateteknikk lærer du om hvorledes man behandler ulike typer overflater i bygg og installasjoner.

Du får nå grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å utføre:

  • Malerarbeid
  • Tapetsering
  • Legging av gulvbelegg
  • Fargesetting
  • Enkle dekorative teknikker
  • Renhold

Helse, miljø og sikkerhet er også en viktig del av opplæringen.

Ved siden av leser du allmennfag for å generell studiekompetanse.

Inntakskrav
For å bli tatt inn på Vg2 Overflateteknikk må du ha fullført Vg1 Bygg- og anleggsteknikk eller tilsvarende. Det vises til Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)

Varighet
Vg2 Overflateteknikk går over 1 skoleår

Her finner du nærmere informasjon om læreplan