Fag-/svenneprøve

Generelt om prøven
Fagprøven er en avsluttende prøve fastsatt av Forskrift til Opplæringslova.

I håndverksfagene kalles prøven for svenneprøve. Prøven bedømmes av en egen prøvenemnd, og det er lærebedriften som melder lærlingen opp til fag-/svenneprøve.

Svenneprøve i malerfaget
Etter fullført opplæring i bedrift kan du avlegge svenneprøve i malerfaget. Ved bestått svenneprøve utstedes svennebrev. Du har da oppnådd yrkesbetegnelsen Maler.