Etter og videreutdanning

VidereutdanningMalerfaget består av allsidige og interessante oppgaver av stor samfunns- og trivselsmessig betydning. Det gir deg mange muligheter for både personlig – og faglig utvikling.

Mesterbrev eller videreutdanning i andre land er blant noen av de mulighetene du har.

På menyen til høyre vil du finne aktuell informasjon om malerfaget og muligheter det gir deg som utdanningssøkende.

Er du i ferd med å foreta ditt yrkesvalg og lurer på om faget er noe for deg, kan du også besøke oss på: www.erdufargerik.no

Etter- og videreutdanning:

For å bli diplommaler må du fullføre
Malerfagets Videregående Uddannelse ved Odense tekniske skole i Danmark. Utdanningen kvalifiserer malere til å ta lederansvar for planlegging, prosjektering og gjennomføring av ulike maler oppdrag.

Selv om det faglige innholdet mellom dansk og norsk malerutdanning har mye til felles, eksisterer det likevel forskjeller på enkelte områder. Det er derfor laget en supplerende norsk læreplan som bygger på læreplanen ved Odense tekniske skole. Denne planen vil ha et omfang på 90 timer og vil bli dekket av gjestelærere fra Norge.

Faginnholdet består av:

Design,  form og farve”, som gir kunnskaper og ferdigheter til å utvikle, planlegge og utføre estetiske arbeidsoppgaver.

“Renovering”, som gir deg kunnskaper og ferdigheter om eldre teknikker og materialer og kvalifiserer til ulike oppgaver innen bygningsbevaring.

“Virksomhetslære”, som gir deg innsikt i både juridiske og økonomiske forhold under gjennomføring av prosjekter.

Ved fullført utdanning får du tittelen Diplommaler.

Inntakskrav
Svennebrev i malerfaget.

Varighet
Samlet ca. ett år.