Tore Knudsen gjenvalgt som styreleder

Under årets generalforsamling ble nytt styre klappet inn.

MLFs styre 2018
Foto: Jørn Wad Maleren. MLFs styre 2018. Fra venstre: Anna Furuhoff Jensen, Pål-Andre Eriksen, styreleder Tore Knudsen, nestleder Sjur Bjar Hansen og Ingar Strand

Tore Knudsen ble gjenvalgt som styreleder i Maler- og byggtapetsermestrenes landsforbund under årets generalforsamling som ble avholdt på landsmøtet i Stavanger. Sjur Bjar Hansen fortsetter i vervet som nestleder. Anna Furuhoff Jensen og Pål Andre Eriksen fortsetter også som før. Øyvind Huseby trådte ut av styret, mens Ingar Strand (som til nå har vært vara), fikk fast plass ved styrebordet. Som vararerpresentanter fortsetter Børre Ringdal, og til vår store glede, kunne vi klappe inn enda en kvinne i styret; Stine Remmen jobber hos Bogstrand AS og er aktiv i vårt arktiske laug.

 

Hovedtemaet under årets landsmøte var robotisering og digitalisering. MLF forsøkte å tegne et bilde av hvordan fremtiden kan komme til å se ut for vår bransje. N-LInk, Malermestrene Studsrud og KTV group holdt noen spennnende foredrag for oss. Det kom mange innspill på arbeidsoperasjoner som med fordel kunne robotiseres, deriblant slipeoppgaver på såvel gulv, vegger og tak. Les mer om landsmøtet og den digitale fremtiden på maleren.no

 

Foto: Jørn Wad Maleren. Fra venstre Bjørn Studsrud, Bård Samuelsen og Eivind Tore Langelandsvik med styrets diplom.

Under landsmøtet ble det også delt ut styrets diplom til Bjørn Studsrud, Bård Samuelsen og Eivind Tore Langelandsvik for deres arbeid, innsats og engasjement  i bransjen og i foreningen både lokalt og sentralt.

 

Neste års landsmøte er lagt til sørlandsperlen Kristiansand. Hold av gjerne av 10. til 12. mai allerede nå.