Tør du samarbeide med konkurrenten din? Prosjektsamarbeid i anbudskonkurranser

Skal du levere tilbud og er usikker på om du skal levere alene eller sammen med din konkurrent? Tenk deg om to ganger! Trår du feil kan bøtene bli store.

 

Samarbeid kan være aktuelt for små og store bedrifter som ønsker å delta i anbudskonkurranser. Men her skal man være forsiktig. Samarbeid mellom konkurrenter er lov hvis du ikke kan løfte prosjektet alene, men ulovlig hvis du kan gi tilbud alene.

NHO inviterer til seminar den 1. februar. Her vil bl.a. Konkurransetilsynet  gi bedrifter veiledning om vurderinger som må gjøres før man går inn i et samarbeid. Deltakerne vil få tilsendt Konkurransedirektørens presentasjon som vil kunne fungere som veiledning for vurderinger ved inngåelse av et prosjektsamarbeid.

Håndhils

 

Konkurranseloven stiller strenge krav om hvem som kan samarbeide når. Samtidig er straffetiltakene strenge om man skulle trå feil.

Det er mye usikkerhet blant våre medlemmer om hva som er tillatt eller ikke.

NHO inviterer til seminar den 1. februar. Her vil bl.a. Konkurransetilsynet  gi bedrifter veiledning om vurderinger som må gjøres før man går inn i et samarbeid. Deltakerne vil få tilsendt Konkurransedirektørens presentasjon som vil kunne fungere som veiledning for vurderinger ved inngåelse av et prosjektsamarbeid.

Program

12:00 – 12:30: Lunsj

12:30: Velkommen v/Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør Næringspolitikk, NHO.

12:40: Konkurranselovens betydning for næringslivet og forhold til det nye regelverket om offentlige anskaffelser v/Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO

13:00: Praktiske utfordringer sett fra næringslivets ståsted.

13: 30: Konkurranseloven og reglene for prosjektsamarbeid. Veiledning om vurderinger før bedriftene går inn i et samarbeid v/Lars Sørgard, Konkurransedirektør

14:30: Pause

14:45: Reglene om prosjektsamarbeid i et praktisk perspektiv. Spørsmål og diskusjon fra deltakere i salen

Deltakere på podiet:

  • Lars Sørgard, Konkurransedirektør
  • Hanne Dahl Amundsen, Avdelingsdirektør
  • Siw Linderud, EBA
  • Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

15:30: Avslutning

 

 

I tillegg Arnhild Dordi Gjønnes  innspill på konkrete spørsmål som det ønskes luftet med Konkurransetilsynet. Disse kan sendesinnen 15. januar.

 

Meld deg på 

Personvern og cookies