Storstreik avverget

Partene ble sittende 15 timer på overtid hos Riksmekleren, og klarte til slutt å finne en løsning på de kompliserte spørsmålene som lå på meklerens bord.

Håndhils

Ny AFP:

Partene har i meklingen kommet langt i å sette rammene for en ny og mer bærekraftig AFP-ordning. En ny modell vil bli utredet i løpet av året. Målet er å komme så langt gjennom utredningen at vi kan være enige om å behandle ny modell i mellomoppgjøret 2019. 

Et viktig poeng i en ny modell vil være bedre sammenheng mellom hvor mange år en ansatt har stått i en bedrift med tariffavtale, og hvor mye den ansatte får ut i AFP-ytelse.  

– Hovedprinsippene for en ny modell vil gjøre AFP-ordningen mer rettferdig og mer forutsigbar for både arbeidstakere og for bedriftene, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. 

 7 ting du må vite om AFP.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP):

I tråd med NHOs utgangspunkt før oppgjøret, blir det ingen endringer i OTP som følge av meklingen. 

 

Økonomisk ramme:

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, og 2,50 kroner i lavlønnstillegg. I tillegg ble det gitt 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene før påske. 

Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst. 

 

Reise, kost og losji:

Fellesforbundet og Norsk Industri har i årets samordnede lønnsoppgjør forhandlet om reise, kost og losji (RKL).

Partene har funnet en god løsning på et alvorlig problem. Det betyr at seriøse bedrifter fortsatt får adgang til å benytte seg av innleie på en ansvarlig måte, samtidig som man får bukt med misbruket.

Les mer hos NHO