Søkere fra baltiske land kan få godkjent sin fagutdanning

NOKUTs godkjenningsordning gjelder nå også for malere med dokumentasjon på fullført fag- og yrkesopplæring fra Estland, Latvia og Litauen.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skriver i en pressemelding at søkere fra de tre baltiske landene kan søke om godkjenning i til sammen 15 yrker. Pensel og rullTidligere har personer med opplæring fra Tyskland og Polen kunnet søke om å få godkjent fag- og yrkesopplæringen fra hjemlandet.

– Dette er en godkjenningsordning som alle de tre partene i arbeidslivet har vært opptatt av å etablere. Derfor er det ekstra gledelig at vi er i rute med de planlagte utvidelsene, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.

– For malerfaget, består godkjenningskomitéen av  personer fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.  Dette er altså en ordning hvor bransjen selv er tett på. Hver enkelt søknad gås gjennom, og kontrolleres opp mot læremålene i den norske læreplanen. Siden ordningen tredde i kraft, har NOKUT mottatt noen få søknader for malerfaget.  . Det er kun personer som kan søke, ikke bedrifter. Personene må ha opphold og arbeid, så vel som  registrert D-nummer i Norge for å få lov til å søke om godkjent fagutdanning. Søkerne får ikke tildelt norsk svennebrev, forteller Stein Hesstvedt, direktør i MLF, de får derimot sidestilt sin utdanning med et norsk svennebrev.

Enkeltpersoner kan søke om godkjenning for den utenlandske fag- og yrkesopplæringen på videregående nivå. Yrkene er valgt ut i samarbeid med partene i arbeidslivet. Personer med opplæring fra Tyskland, Polen, Estland, Latvia og Litauen kan søke om å få godkjent fag- og yrkesopplæringen innenfor følgende 15 yrker: Frisør, slakter, pølsemaker, butikkslakter, kjøttskjærer, maler, møbelsnekker, trevaresnekker, tømrer, møbeltapetserer, glassfagarbeider, industrimekaniker, murer, betongfagarbeider og rørlegger.

– BNL mener det er positivt at NOKUT nå utvider ordningen for godkjenning av utenlandsk fagutdanning til flere land, sier Jørgen Leegaard. Arbeidet for å få etablert ordningen for godkjenning av utenlandsk fagutdanning har BNL støttet og bidratt til fra starten av.

BNL har også støttet at det opprettes en liknende ordning for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning. Vi er derfor fornøyd med at det nå startes en utprøving for å få på plass en slik ordning, sier Leegaard.