Sånn fører du elektroniske oversiktslister

Sånn fører du elektroniske oversiktslister

1. juli i år ble det innført krav om at oversiktslister over arbeidstakere på bygge- og anleggsplasser skal føres elektronisk. Oversiktslisten skal også inneholde HMS-kortnummeret for alle som arbeider på bygge- eller anleggsplassen.

Kravet om oversiktslister er gitt i byggherreforskriften § 15. Fra 1. juli 2017 skal disse listene føres elektronisk og være tilgjengelig på bygge- eller anleggsplassen. Endringen er en del av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Må være elektronisk

Byggherren må nå ha tilgang til pc, nettbrett eller lignende på bygge- eller anleggsplassen for å føre oversiktslisten. Forskriften stiller ingen krav til hvilket elektronisk format oversiktslisten skal føres i.

En enkel oppstilling i for eksempel Word- eller Excel-format kan være tilstrekkelig hvis oversiktslisten har de opplysninger som kreves etter § 15.

Oversiktslisten må også være systematisk fremstilt, enkel å føre kontroll etter og den må være tilgjengelig i elektronisk format på arbeidsplassen.

Den elektroniske oversiktslisten skal være tilgjengelig for arbeidsgiveren, verneombudet, Arbeidstilsynet og skattemyndighetene.

Listen skal oppbevares i seks måneder etter at bygge- eller anleggsarbeidet er avsluttet.

HMS-kortnummer skal føres inn

Byggherreforskriften § 15 krever at navn, fødselsdato og HMS-kortnummer på alle som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplassen skal føres inn i den elektroniske oversiktslisten.

Opplysningene skal føres og kontrolleres daglig.

Informasjon om arbeidstakere som enda ikke har fått HMS-kort og hvor arbeidsgiver er i en søkeprosess, må skrives inn i oversiktslisten uten HMS-kortnummer. Arbeidstilsynet vil ved tilsyn be om å få dokumentert at arbeidsgiver er i en søkeprosess.

Renholdere med HMS-kort som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplasser, skal føres inn i listen med HMS-kortnummeret på renholdskortet.

Koordinering av SHA

Oversiktslisten skal benyttes som et ledd i koordineringen av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) – se byggherreforskriften § 14 d) og f). Forskriften stiller krav om at byggherren skal føre og kontrollere oversiktslisten daglig.

Dette kan for eksempel gjøres ved at arbeidstakere føres inn i oversiktslisten ved starten på arbeidsdagen eller at arbeidstakeren skrives inn i listen når vedkommende kommer på jobb.

Tilsyn

Arbeidstilsynet vil i tilsyn kontrollere om oversiktslisten er ført elektronisk. Arbeidstilsynet skal på en enkel måte få tilgang til opplysningene, for eksempel ved at byggherren har en pc eller nettbrett på bygge- eller anleggsplassen.

Det er ikke noe krav i forskriften om at byggherren skal kunne skrive ut listen ved tilsyn.

Reglene i byggherreforskriften er ikke til hinder for at byggherren stiller strengere krav enn det forskriften krever.

Arbeidstilsynet vil ved tilsyn kontrollere om forskriftens krav er oppfylt.

 

 

MLF medlemstilbud

MLF har inngått en avtale med Infotech, og har gleden av å tilby Byggekortleser GPRS til en eksklusiv pris for leie pr. mnd. til kr 400,- eks. mva. inklusive forsendelse (ordinær pris kr 1.295,- eks. mva. + forsendelse).

 

Tilbudet inkluderer:

 • Byggekortleser med innebygget mobilkort
 • Web for bemanningsliste
 • Ubegrenset antall brukere og kortpasseringer
 • Daglig Back up av alle data
 • Forsendelse med bedriftspakke (Bring)
 • Laminerte info plakater for oppslag på byggeplass
 • Fri support

 

Ved bestilling må følgende angis i mail:

 • Prosjektnavn/nummer
 • Leveringsadresse
 • Kontaktperson med tlf. og e-post
 • Fakturaadresse, bruk gjerne e-post, spar penger og miljøet.
 • fakturareferanse
 • Navn og e-post på brukere som skal ha tilgang til bemanningsliste på web

 

Bestilling sendes til: andreas@infotech.no