Samlet oppgjør i 2018

Samlet oppgjør i 2018

For første gang på ti år har både LOs og NHOs representantskap vedtatt at de ønsker et samordnet oppgjør i 2018.

NHOs Representantskap vedtok 28. februar sin forhandlingsfullmakt før årets oppgjør, og støtter LOs ønske om et samlet oppgjør i år.

Et samordnet oppgjør innebærer at det er LO og NHO som forhandler på vegne av alle bransjer. Denne oppgjørsformen brukes bare i de store sakene. Sist vi hadde et samordnet oppgjør var i 2008, og da var det AFP-ordningen det ble forhandlet om.  

Ved samordnede oppgjør blir den økonomiske rammen avtalt sentralt mellom hovedorganisasjonene. NHO og LO blir også enige om hvilke andre spørsmål som kan være gjenstand for forhandlinger. Etter de sentrale forhandlingene vil det normalt bli satt av noen dager til justeringsforhandlinger på samtlige avtaler – men da uten streikerett for forbundene. 

 

AFP ordningen, reise, kost og losji, samt styrkes konkurranseevne blir de viktigste sakene i årets oppgjør, mener Kristin Skogen Lund.

Les mer om årets lønnsoppgjør her.

 

Har du spørsmål om lønn og tariff?

På NHO sine sider finner du informasjon om det du lurer på.

På medlemsidene Arbinn, finner du i tillegg det bedriften trenger for å forberede seg til forhandlinger og lønnsoppgjør.