Overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort

Arbeidstilsynet varsler om strengere sanksjoner ved brudd på plikten til å ha HMS-kort. Virksomheter som bryter HMS-kortplikten risikerer nå å få gebyr på minst 10.000 kroner, står det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet.

byggekort HMSGebyret vil øke etter hvor mange ansatte som mangler HMS-kort i virksomheten. Beløpet vil også øke ved gjentagende brudd fra en virksomhet, står det i pressemeldingen.

– Det er først og fremst virksomheter som bevisst forsøker å omgå kravene til HMS-kort som risikerer å få overtredelsesgebyr, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider