Historien vår

malerfagets-historielag

 

Organisasjonen har gjennom de  siste 100 årene hatt en enorm utvikling. Det har også bladet Maleren, som har blitt et bransjetidsskrift for alle aktører i bransjen.

Da Malermestrenes Landsforbund ble stiftet 22. februar 1908, hadde malerne vært organisert i mange mange år i lokale laug. Det første lauget ble stiftet i Bergen i 1743. Det var sent i forhold til mange andre fag, men det ble etter hvert stiftet laug i alle de litt større byene.

En av de viktige sakene på stiftelsesmøtet var å opprette et medlemsblad som kunne sørge for informasjon til medlemmene. Allerede 15. mars det samme året kom den første utgaven.

Gjennom årene har forholdet til svenner og lærlinger alltid vært et aktuelt tema, men også mangelen på oljer og andre malervarer har vært aktuelle problemområder når verdensfreden har vært ustabil og forstyrret leveransene.

På begynnelsen av 90-tallet ble byggtapetsermestrenes organisasjon fusjonert inn i MLF. Initialene ble behold, men navnet ble endret fra Malermestrenes Landsforbund til Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund.

BNL

Da Bygghåndverksfagenes Landsforening ble opprettet, ble MLF med i den. Senere, da landsforeningsstrukturen i NHO ble ytterligere forenklet, gikk MLF inn i Bygghåndverksfagenes Landsforening (BNL). BNL hviler på de tre pælene håndverk, industri og entreprenører.

Bransjebladet Maleren

Maleren har beholdt sitt navn gjennom alle disse årene, men utviklingen har vært enorm. I begynnelsen, og helt opp til på 80-tallet, ble bladet laget mer eller mindre på dugnad av interesserte malermestre. Da man ønsket å utvikle bladet til et bransjeblad for alle aktører i bransjen, ble det ansatt profesjonelle krefter.

Malerfagets Historielag

Malerfagets Historielag ble stiftet av ildsjeler i Sarpsborg 20. februar 1996, “Vi ville bli evige amatører hvis vi ikke tok med oss tidligere generasjoners erfaringer i vårt daglige arbeid, samtidig som vi for hver dag legger nye kunnskaper til de tidligere.”

Engasjer deg i det antikvariske malerarbeidet!

Som medlem bidrar du til å dokumentere, verne om og videreformidle antikvarisk malerarbeid. Samtidig støtter du opp om Historielagets arbeid med videreutvikling av Malerfagets museum.