Om MLF

Malermestrenes Landsforbund er bransjeforeningen for mesterbedrifter i maler- og byggtapetserfagene. Sammen med andre foreninger i bransjen utgjør vi Byggenæringens Landsforening - (BNL) som er den nest største landsforeningen i NHO. Våre oppgaver er å yte best mulig service til det enkelte medlem, sikre bedriftene gode rammevilkår og markedsføre faget og bransjen på en positiv måte.

Malermestrenes Landsforbund (MLF) skal være den ledende bransjeorganisasjon for maler- og byggtapetserbedrifter i Norge. Vi skal arbeide aktivt for å styrke kompetansen og ivareta lønnsomheten i bransjen. Ytelser fra landsforbundets medlemmer skal kjennetegnes av seriøsitet, trygghet, kvalitet og bærekraft.

MLF skal fremme medlemmenes interesser. Det betyr at MLF, med støtte i BNL fellesskapet, skal:

  • Sikre rammebetingelsene for bransjen
  • Sørge for tilbud og tjenester for medlemmene
  • Yte god service for hver medlem
  • Ivareta og utvikle faget og organisasjonen

Vi tilbyr medlemsfordeler i form av kurs, advokattjenester og annen rådgivning, med rabatter på innkjøp og spesialtilpassede produkter. Vi utvikler systemer som kan brukes for å bli bedre lærebedrifter, bedre arbeidsgivere og bedre på økonomi i prosjektstyring.