Ny personvernlov 2018, hva betyr den for deg?

Ny personvernlov 2018, hva betyr den for deg?

Neste år kommer nye og strengere regler for personvern i Norge, der alle bedrifter vil bli berørt. Meld deg på NHOs Personverndag 13. november, med Datatilsynets Bjørn Erik Thon og andre eksperter.

Den nye personvernforordningen trer i kraft 25. mai 2018. Hensikten med EU-forordningen er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS-området.

NHOs Personverndag gir deg grunnleggende kunnskaper om personvern. Du vil blant annet lære mer om

  • Hva betyr personvern i en digitalisert verden?
  • Er det særlige hensyn for deg som jobber med HR eller salg og markedsføring?
  • Hva er innebygd personvern?
  • Hva må jeg tenke på dersom min bedrift velger å outsource sine IT-tjenester?

Personvernforordningen berører de aller fleste bedrifter i de aller fleste bransjer.

Meld deg på og sørg for å sikre deg plass allerede i dag på denne svært aktuelle konferansen:

PÅMELDING

Kurs

NHO tilbyr også kurs innen personvern, foreløpig er disse fire datoene fastsatt:

På NHOs digitale medlemsplattform Arbinn finner du også mer informasjon.