Kontrakt NS

Et godt samarbeid med malerentreprenøren på et tidlig stadium, helst før malerarbeidene prosjekteres, kan i seg selv avgjøre om prosjektet blir vellykket eller mislykket både for byggherre og malerentreprenøren.

kontrakt NS norsk standard
Foto: Helloquence/ Unsplash.com

 

NS Kontrakt

Vi går gjennom de vanligste kontraktsformene mellom entreprenør, byggherre og utførende, herunder NS 8405-8416, og kommer med anbefalinger om hvilke kontrakter som bør benyttes når. Vi ser også på viktige momenter i Håndverkstjenesteloven samt Bustadoppføringsloven.

 

Kursinnhold

  • Den første delen dreier seg om gode måter å tilnærme seg en kontrakt på, slik at kontraktsdokumentene blir enklere å sette seg inn i. Vi ser på enkelte viktige tolkningsregler og valg av riktig regelverk/standard for riktig arbeid. Dette skal gjøre det lettere å forstå hvilke forpliktelser man innlater seg på.
  • Den andre delen dreier seg om håndtering av prosjekter som avviker fra de opprinnelige planene, dvs. endringer eller avvik pga andre entreprenører.
  • Her ligger flere plikter med korte svarfrister, som det er lurt å kunne godt.Så skal vi gjennomgå prinsipper for overtakelse, betaling og sluttoppgjør. Vi ser på fremgangsmåte for å få et effektivt sluttoppgjør.
  • Til sist vil vi gjennomgå plikter og rettigheter i forbindelse med mangelshåndtering.

Vi tar sikte på å løse noen oppgaver i kursmateriellet underveis.

Vi ønsker en ledig kursform som åpner for at vi diskutere enkeltproblemstillinger som deltakerne er opptatt av.

 

Påmelding

Gjøres direkte til Fride Walgren på telefon 23 08 75 90, eller pr. e-post: fride.walgren@mlf.no. Max antall deltakere på kurset er 18 personer. VI forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved påmelding av færre enn 8 deltakere.

Kursholder:

Fredrik Frøshaug, senioradvokat Kvale.

Målgruppe:

Kurset egner seg for daglige ledere, prosjektledere og andre med byggeplassansvar, prosjekteringsansvar og kvalitetssikringsansvar.

Kurset kan også skreddersys og tilpasses hvert enkelt laug, samt malermesterbedrifter, byggmestre og entreprenører.  Pristilbud på forespørsel.

Pris:

Medlem kr 2.900,-. Ikke medlem kr 4.950,-.

 

Når og hvor?

Se i vår kalender når neste kurs avholdes