Hvem er best i landet her?

Bygg & Bevar ber om forslag til bedrifter som utmerker seg innen bygningsvern og restaurering. De skal kåre Norges beste bedrift og ønsker forslag til bedrifter som utmerker seg ved å være rå på fag, dyktige formidlere og har et hjerte for gamle hus.

Foto: Bygg & Bevar
Foto: Bygg & Bevar

 

Nå er det igjen åpent for å sende inn forslag til kandidater som fagjuryen kan bedømme, og Bygg & Bevar trenger din hjelp til å foreslå kandidater. Du kan også foreslå deg selv, eller din bedrift.

Hvem er aktuelle kandidater?

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er det eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bygningsvern-bedrifter. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres bedrifter som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

Foreslå kandidater – slik gjør du det

  • Beskriv bedriften og begrunn godt hvorfor du mener de fortjener Bygg og Bevar-prisen
  • Dokumenter med prosjekter og aktiviteter. Der prosjektet ikke er avsluttet, dokumenteres løsningene som er prosjektert.
  • Send gjerne inn bilder! Før, etter, underveis.
  • Husk at juryen ikke kjenner alle restaureringsprosjekter i Norge! Det er din beskrivelse som kan overbevise!
  • Legg ved kontaktinformasjon for ytterligere opplysninger om kandidaten.

Forslaget sendes til post@byggogbevar.no innen 8. november 

Der prosjektene ikke er avsluttet, må løsningene dokumenteres gjennom fyldige beskrivelser.

Last ned vedtektene for Bygg og Bevar-prisen

 

Fagjuryen

Juryen ledes av Sjur Mehlum. Han er seniorrådgiver hos Riksantikvaren, og har et trenet øye for istandsettinger av vernede bygg.

Jørgen Leegaard er direktør for kompetanse og rekruttering i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutviling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøtheim jobber i Multiconsult, og har arbeidet med prosjekter i eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging.