Helt seriøst – årets medlemsundersøkelse

Medlemsbedriftene har talt; seriøsitet og rekruttering må være det viktigste bransjeforeningen jobber med.

Dette kommer frem i MLFs medlemsundersøkelse. Undersøkelsen ble sendt ut for første gang i november 2017 til alle MLFs medlemmer. Nær 50 % av medlemmene har svart på undersøkelsen. Dette viser at MLF har svært engasjerte medlemmer, som er opptatt av hva vi skal jobbe med fremover. Svarene gir oss viktig innsikt i hva medlemmene bryr seg om, og hva vi skal være for medlemmene.

  • Nesten 20 % er misfornøyd med den personlige kontakten, mens
  • 75 % svarer at de er fornøyd med den totale kommunikasjonen.
  • De fleste svarer at de først og fremst ønsker informasjon i nyhetsbrev, dernest på MLFs hjemmeside.
  • På hjemmesiden har vi også litt å gå på. Under 30 % svarer at de fornøyde med hjemmesiden. Og bare 35 % finner det de leter etter.
  • Nesten 50 % svarer at de er fornøyde med aktiviteten i eget laug
  • 85 % mener at vi bidrar til å fremme malerbransjen, og over 90 % synes vi må være mer synlige i media.
  • 34 % ønsker bransjehåndboka i papirformat, mens 75% foretrekker en digital versjon.

 

Seriøsitet

Seriøsitet og rekruttering, viktigst for medlemmene

Svært mange er engasjert i hva vi skal jobbe med, og det er helt tydelig at rekruttering og seriøsitet er de aller viktigste sakene. Under finner vi omdømme, svart arbeid og lærlinger. Alt dette henger naturligvis tett sammen. Dette er saker MLF har jobbet med og som vi kommer til å fortsette å prioritere, både alene og i samarbeid med andre bransjer i BNL og NHO, med mydigheter, politi, opplæringskontor, laug og skoler.

 

En digital skytjeneste for malerne er på vei

Vi er overrasket over at det fremdeles er mange av medlemmene som svarer at de ikke kjenner til En Bedre Bedrift, som er malerbransjens eget styringssystem med den tilhørende HSEQ Appen som kan benyttes ute på byggeplass. Styringssystemet har eksistert i mange år, og er det eneste systemet som har rutiner og sjekklister som er laget kun for malerbransjen. Denne høsten har vi jobbet svært mye med å oppdatere og digitalisere styringssystemet. Det er gledelig å kunne fortelle at vi vil lansere MLF PRO i begynnelsen av 2018, som vil være en utvikling av EBB og HSEQ.

Les om MLF PRO her.